Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Как трябва да се изследват Тановгейт-записите, за да се види има ли подправяне?

0 коментара
Как трябва да се изследват Тановгейт-записите, за да се види има ли подправяне?
Тук ще опиша логиката и алгоритъма, по който трябва да се изследват записите, за да може да се докаже бързо и лесно дали има подправяне. Смея да твърдя, че е изключително възможно всичките тези операции да могат да се извършат от оторизирани лица за един час и в рамките на един час да се знае истината.

Много е възможно това вече да е и сторено, но публиката да е спасена от резултатите, или те да са класифицирана информация.

С какво разполагат оторизираните лица?

- Записите на Танов, разпространявани в интернет или от в. "Галерия", които са маркирани по поредност, кой на кого е звънял и по време, когато са се случили;

- Трафичните данни за тези записи, налични в мобилните оператори, които определят дали съответните обаждания са се случили, по какъв път са минали (вкл. дали и през оборудването на СДОТО/МВР) и каква е била тяхната продължителност;

- Контролни записи от същите СРС-та, предадени на прокуратурата (те не са задължени да се унищожат в срок) или от други СРС-та (всеки запис може да послужи за контролен, не е задължиетелно да е на Танов);

- Регистрите на записаните СРС разговори (до които има достъп комисията за контрол на СРС от парламента, а вероятно и прокуратурата), които са задължителни по закон, които съдържат време, продължителност, кой е записан, какво е последвало. Тези регистри/логове вероятно съдържат и информация за това кой е имал достъп до тези СРС-та.

Това, което се наблюдава от записите, и е очевидно, е:

- Записите са презаписани с устройство със стереомикрофон, като единият микрофон е чувал доста по слабо звука (което, между другото, не е лошо за анализа) през аналогов път. Телефоните и компютрите имат мономикрофони, така че най-вероятно става въпрос за диктофон, сложен в близост до слушалка. Стереомикрофоните са доста близко разположени един до друг на всяко устройство и четири пъти по-ниската мощност на левия канал е добър индикатор за направения до момента извод. Чуват се и странични звуци, но е важно да се отбележи, че вторичният фонов шум е тих и средата е била тиха.

- Всеки един запис съдържа бипове на 3250 hz на точно 2.5 секунди отстояние, започващи с подслушания запис и завършващи с него, обаче имайки паузи преди и в края на записите на в. "Галерия", индикиращ, че този звук е от оригиналния запис. Тези бипове също така се чуват в идеалната си пропорция (като останалия звук) на левия и десния стереоканал, следователно е 100% сигурно, че те са налични в оригиналния запис и не са добавяни впоследствие.

- Средните мощности на двата фонови шума, и на оригиналния, и на добавения, са еднакви и логични в цялостността на целите разговори.

- Гласовият канал се отваря от позвъняващата страна и се чуват разговори и шум, още преди отсрещната страна да е вдигнала. Това се наблюдава във всички случаи, без значение каква е посоката на разговора (дали Танов се обажда или му се обаждат) и къде е било физическото местоположение на всички говорили (и то в доста кратък интервал от около 2 часа).

- Силата на звука на двамата говорещи е еднаква, нормализирана, и не е по-голяма в полза на този, който е набрал. Отделно не се наблюдават кънтене, халф дуплекс комуникация (когато единият говори, звукът на другия да заглъхва) и т.н.

Всичко това са абсолютно достатъчни следи,

за да се постигне 100% достоверност на едно цялостно изследване, буквално в рамките на един час. А именно:

- Поведението на гласовия канал индикира следното - тези записи не са направени от частна структура с оборудване за подслушване в телефонен апарат, или подслушване на радиоканала, било то поединично или Wideband. Всички тези техники биха изискали подслушване в непосредсвена близост до подслушвания субект, който инициира обаждането. Микрофон, добавено устройство към телефона, сменен firmware, софтуер на телефона биха създали не нормализиран звук и звукови дефекти.

- Нормализираният звук и липсата на дефекти доказва тяхната липса. Липсата на ехо и халф дуплекс допълнително изолира и laud speaker phone опцията. Радиоподслушването изисква непосредствена близост до 3 (ако не и 4) субекта (един от които - Борисов, се е намирал в кръчма), едновременно и то точно в този физически момент на тези разговори, и това напълно обезсмисля тази хипотеза. Отделно техниките за радиоподслушване работят почти изключително за 2G и няма сигурност, че телефоните няма да се закачат на 3G (форсирането им има и други проблеми).

- Безспорно е, че подслушването е станало в мрежата на мобилните оператори.

- Регистрите на СРС и отделно трафичните данни трябва да могат моментално да потвърдят дали тези разговори са били осъществени. Дали продължителността им е еднаква със записите в интернет. Дали регистърът на СРС и трафичните данни съдържат една и съща информация. Дали разговорът е копиран на оборудването на СДОТО. Тази проверка ще докаже окончателно дали подслушването е извършено от МВР или от трето лице в мобилният оператор.

Смея да отбележа, че модификацията на сигнализацията в MSC-то (централата) на мобилният оператор, така че да може да се осъществи подслушване, е комплексна. Малко са хората и оборудванията, които могат да го направят, и са ограничени от физически достъп, контрол и необходими познания за вътрешната структура на оператора и машршрутизацията на сигнализацията. Слагането на такова оборудване там, с предварително знание кои са телефоните, които искаме да подслушваме (Танов), което на всичко отгоре да засече такива разговори моментално и после да се изнесе тайно, е хипотеза от филм "Мисия Невъзможна".

Косвените индикатори, че Танов е знаел за подслушването си, че е имало заявка за СРС, и т. н. и особено вчерашното изявление на Комисията за контрол на СРС просто затвърждават на 100% хипотезата, че

записите са от оборудването на СДОТО и МВР,

събрани от мобилната мрежа на оператора.

Трябва обяснение на произхода на биповете. След като знаем, че записите са станали от оборудване на СДОТО, и знаем, че има (по твърдение на производителите на такова оборудване по интернет) индустриален стандарт за слагането им с цел да се премахнат възможностите за манипулация, можем да предположим с изключително висока вероятност за истина, че те са сложени от това оборудване.

Това може да се засече с писмо до производителят на оборудването. Но по-лесното и бързото е да се засече с контролен разговор. Идеално би било, ако (както твърди Комисията за контрол на СРС от вчера), част от тези разговори са били предадени на прокуратурата, и те ги имат в оригинал. Но дори и да са унищожени (както прокуратурата пък се оправдава днес), това не е проблем. Каквото и да е друго СРС, идващо от СДОТО, би имало или нямало тези бипове. Ако ги има (каквато вероятност граничи до 100%), те просто се центрират по старт между контролния разговор и проверявания и се проследява тяхната последователност.

Прокуратурата безспорно има отговор на този въпрос с биповете и го е имала още на десетата секунда на споменаването им. Просто е нямало начин да не са чували друг път СРС, а това би си проличало веднага. Любопитно предположение е, че тези бипове вероятно са слагани и на входящия и на изходящия звуков канал. При смесването им при различни дефекти би трябвало да има размазване в наслагването, ако е имало модификация, манипулация или проблем с единия или другия звуков канал. Биповете обаче са идеално позиционирани. Тоест или е работено със записи без тях (и те са слагани впоследствие, но преди повторното копиране), или няма модификации. Дори най-добрите филтрации биха оставили нарушения.

Имаме три разговора, в които три лица говорят едно и също обвинително нещо. За да има подправяне, то трябва да е и на трите разговора едновременно, около обвинителните фрази. Там не се наблюдават никакви индикатори за това. Но дори и да приемем, че е имало идеално подправяне, то е трябвало подправящият да разполага с часове, буквално студийни записи с разговори и на трите субекта.

Следователно, ако имаме бипове в оригиналните разговори отпреди вторичния презапис (очевидно и лесно доказуемо), регистрите на СРС и трафични данни показват еднаква дължина на записа, и тя е дължината на записите, пуснати по интернет, добавяйки и липсата на всякакви други индикатори за презапис,

остава единствената възможна хипотеза записите да са оригинални.

Тъй като за да не са, трябва някой да е имал достъп до записите преди биповете (тези хора, ако въобще съществуват, са по-малко от половината пръсти на едната ми ръка), да ги е извадил, да ги е модифицирал, разполагайки с часове записи на трите субекта, правейки перфектния монтаж, дето не само да не се открива, но и да не променя дължината на записа (някой трябва да има безрезревна вяра и любов към съветските учени, за да си мисли, че те са способни да го направят, за да помогнат на "комунистите").

После е трябвало да върне записите в оборудването, за да си сложи то биповете по маска и алгоритъм. После е трябвало да си ги плейне на диктофон, а после да ги прикрие като доказателство (вместо да ги даде на прокуратурата и да стане скандал още тогава), приемайки, че малко вероятно другите оператори и прокуратурата едновременно да искат да ги прикрият.

Тази хипотеза е толкова ограничена до хора, които могат да я извършат (вероятно нула) и е толкова невероятна, че просто не може да се разгледа като реална. А хората с такива възможности биха използвали други, по прости и по ефективни техники да направят скандал.

Ако оборудването на СДОТО не оставя маркери (което би било колосална грешка), то манипулациите са възможни и хипотезите ще завият в други посоки. За това и отговорът на въпроса с маркерите е ключов (и пропускан от официалните експертизи засега).

Проследяването на посочените стъпки е достатъчно за да определи, при това много бързо, дали е имало монтажи или не.

При неотговаряне на някоя от стъпките има ясни и конкретни допълнителни контролни проверки, които могат да се направят.

Допълнителни техники като проследяване на вдишването, издишването и тоновете, контроли по фоновият шум, ENF и остатъци от канцелаторите само могат да затвърдят това, но са бавни, а и безсмислени при наличие на отговор (от контролен запис) за биповете и трафичните данни.

Както споменах, всичко това може да се разбере за един час. И аз предполагам, че вече може би се и знае. Въпросът е дали и ние ще го научим.

А отделно от всичко тези скандали показват, че СРС-записи се изнасят, следователно контролът върху тях е слаб.

СРС се прикрива (поради липсата на постоянен контрол и контрол само за започването им) и така се "загубват" ценни записи.

Изпада информация до подслушваните, за това че са подслушвани (виж разговорите на Танов).

Прокуратурата и медиите са склонни да вадят изводи върху недовършени експертизи, които на всичко отгоре казват друго нещо.

*Текстът е от личния блог на автора.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.