Каква ще бъде новата Европа

Председателят на Конвента за бъдещето на ЕС Валери Жискар д`Естен е вече на средата на своя мандат. В тази връзка той прави равносметка на досегашната си работа, обобщавайки постигнатите резултати.

Първите стъпки засягат ограничаването на намесата на европейските институции при въпроси от текущ характер. Новите промени предвиждат ЕС да се намесва само когато е необходимо и да упражнява своята изключителна компетентност от името на правителствата на държавите-членки при невъзможност те сами да разрешат даден проблем.

Друго постижение на Конвента е опростяването на договорите - от четирите огромни по обем и трудни за разбиране основополагащи документи ще се премине към една конституция с няколко допълващи протоколи към нея. Опростяването ще засегне процедурите и формите за вземане на решения за управлението на съюза. Тези форми ще бъдат: рамкови закони, които ще бъдат пренасяни в националните законодателства; норми, които могат да бъдат прилагани пряко; мнения и решения по дадени въпроси като конкуренцията например, където само съюзните институции са компетентни.

По сложния и наболял въпрос за организираната престъпност се предлага приемането на единно определение за тежките трансгранични престъпления. Това ще позволи да се изработят общи наказателни закони, които ще бъдат много по-ефикасни от съществуващите в момента отделни национални наказателни кодекси. Те неминуемо съдържат различия в третирането на отделните видове престъпления и тези различия ловко се използват от организираната престъпност.

Сред целите, които все още престои да бъдат постигнати, е подобряването на икономическата и социална политика в Европа. Независимо от съществуващото единомислие по въпроса, че финансовата политика трябва да бъде от компетенцията на съюзните институции, а икономическите програми да се решават от отделните правителства, все още не са изработени подходящи механизми за координация и контрол.

На въпроса как смята да постигне набелязаните цели, Жискар д`Естен отговаря, че това ще стане с търсенето на консенсус, без непременно да се спазва изискването за единодушие. Това е изключително важен момент поради необходимостта от приемственост при работата на междуправителствената конференция, която ще продължи дейността на Конвента и чиято основна задача е приемането на конституцията на ЕС.

Последният етап от работата на Конвента ще бъде написването на проекта за конституция, чийто текст трябва да бъде достатъчно гъвкав и да подлежи на промяна с оглед адаптирането на институционалната система към предстоящото разширяване. Първата част от проекта, който ще съдържа основните начала на бъдещата конституция, ще бъде представена в края на януари.

Заедно с работата по конституцията се правят и задълбочени изследвания върху промяната на институциите, наложена от приемането на 10 нови членки. Необходимо е да се намери отговор на въпроса дали досегашната структура, изградена върху Парламент, Съвет и Комисия, трябва да бъде променена или не. В една Европа, в която все още не съществува обща външна политика и дипломация, едва ли може да бъде запазено досегашното ротационно шестмесечно председателство. Устройството, изградено върху Парламент, който законодателства и Съвет, който взема решенията, издържа почти 50 години. Причината за това е, че ЕС е едновременно обединение на държави и народи. В това е и неговата неповторимост, но и двойнственост.

По БТА

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?