Какво ново през новата учебна година

Какво ново през новата учебна година

Новата учебна година започва за над 680 000 ученици от днес. За първи път в класните стаи ще влязат около 60 000 деца.

Учебната година започва в 2367 училища и 1844 детски градини в цялата страна, както и в над 100 центъра за подкрепа на личностното развитие. Закритите училища са 13.

Около 60 000 са децата, които не ходят на училище или за които има риск да отпаднат от часовете, обявиха от Министерството на образованието и науката. Те са в списъка на специалните екипи, които трябва да връщат и задържат децата в училище. В това число влизат деца на 5, 6 и 7 години, които не са записани в подготвителните групи или в І клас. Включват се и младежи, които са спрели да ходят на училище, както и такива, които често пропускат занятия.

Остава проблемът с децата, за които няма информация къде са и дали ходят на училище, както и с тези, за които се знае, че са в чужбина, но не е ясно дали ходят на училище.

Нови програми

През тази година учениците в ІІІ, VІІ и ІХ клас ще се обучават по нови програми.

Третокласниците ще имат и нов предмет - компютърно моделиране. По него децата ще учат как да боравят с дигитални устройства, какви са вредните ефекти от тях и как да ги минимизират. Ще създават дигитална идентичност, ще се учат как да я управляват, както и каква информация да споделят. Учениците трябва да знаят и какви са опасностите в интернет и как да реагират, ако бъдат изложени на такива. Ще трябва да правят разлика между виртуалната и физическа реалност.

По предмета ще се преподава създаването и обработването на файлове, на анимирани проекти с използване на на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране.

Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

Изпити върху разширен материал

За започващите сега VІІ клас учебната година ще е по-дълга от досега - тя ще приключва не в средата, а в края на юни. Изпитите им за прием в гимназията няма да са в края на май, а през втората половина на юни.

Националното външно оценяване по български език и литература ще е на 17 юни 2019 г., а по математика - на 19 юни. Промяната е, защото учебната 2018/2019 г. ще е първата, в която по учебен план те ще учат 36 учебни седмици.

Класиранията за гимназиите ще са през юли.

Самите изпити след VІІ клас ще са върху разширен материал. В тях ще има задачи, които засягат придобитите знания и умения и през V и VІ клас, а не само върху материала за текущия клас. Това обаче няма да се отнася за въпросите по литература. Те ще са само върху авторите и произведенията, които се изучават в последния прогимназиален глас. Промените се налагат, тъй като от тази учебна година VІІ клас е краят на прогимназиалното обучение. Досега то приключваше с края на VІІІ клас.

Промяната в обхвата на изпитите е заложена още през 2015 г., когато учениците, които предстои да са в VІІ клас, са започвали V клас по новите учебни програми.

Форматът, времетраенето и броят на задачите на изпитите по български и математика остават без промяна.

Матури

При матурите промени в материала и формата на изпитите няма. Те остават и на същите дати, както през тази година - на 21 май 2019 г. по български език и литература, и на 23 май 2019 г. по предмет по избор. Държавните зрелостни изпити по желание ще са в периода 28 - 31 май 2019 г. В сесията август-септември 2019 г. изпитът по български език и литература ще е на 28 август, вторият задължителен - на 29 август, а изпитите по желание - в периода 30 август - 4 септември.

Националните външни оценявания за четвърти клас ще започнат с изпит по български език и литература на 9 май 2019 г. На следващия ден ще е по математика, а оценяванията по "Човекът и обществото" и по "Човекът и природата" ще са на 14 и 16 май 2019 г.

Шкафчета и е-учебници за по-леки раници

През тази година 114 000 деца от І до VІІ клас ще могат да ползват шкафчета в училище, в които да оставят част от учебниците и тетрадките си. Целта е така да се намали тежестта на раниците, които малчуганите носят всеки ден до и от класните стаи. За целта министерството на образованието отпусна 2.8 млн. лева. Парите са стигнали за купуването на шкафчета за една трета от децата от І до VІІ клас. Те се обучават в 591 училища.

На първия учебен ден беше съобщено, че се осигуряват още 6 млн. лева за купуването на шкафчета за всички ученици от началния и прогимназиалния етап. За олекотяване на раниците беше въведена и възможността за разделяне на тежките учебници на части, както и за отпечатването им на по-тънка и лека хартия. Освен това всички учебници от І до VІІ клас имат и електронно четими варианти в pdf формат. Те обаче не са интерактивни, а само могат да бъдат ползвани през електронни устройства - компютри, таблети, мобилни телефони.

Изцяло електронни от тази година са и ученическите дневници, до които родителите също би трябвало да имат достъп.

От тази година отпада и изискването учителите да пазят контролните и тестовете на децата, което означава, че те ще стигат до родителите. Досега те можеха да ги видят само на място в училище.

Ваканциите

Първата ваканция на учениците през новата учебна година, ще е от 1 до 4 ноември 2018 г., включително. За Коледа те ще почиват 12 дни - от 22 декември 2018 г. до 2 януари 2019 г., включително.

Междусрочната ваканция ще е само един ден - на 5 февруари 2019 г. Вторият учебен срок започва на 6 февруари.

През пролетта учениците от І до ХІ клас ще почиват от 30 март до 7 април 2019 г., включително. За дванадесетокласниците пролетната ваканция е от 5 до 7 април, включително.

Споделяне

Още по темата

Още от България