Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Какво трябва да включва добрият финансов план?

Защо ни трябва финансов план?

0 коментара
Какво трябва да включва добрият финансов план?

В живота си планираме какво  ли не. Рутинните задачи - графика на работния ден, годишната почивка, кариерното си развитие. Или пък събития с далеч по-дългосрочен обхват - създаване на семейство, покупка на жилище, образование на деца, пенсиониране. Списъкът е безкраен и променлив.

Замисляме ли се, обаче, задълбочено и в перспектива какво стои зад тези житейски цели?

Освен желание и действие, за постигането на тези цели е нужно финансиране. Или на практика, трябва ни и финансов план. Основната функция на финансовия план е да ни създаде яснота, ред и стъпки в управление на личните финанси. Звучи сложно. А всъщност не е. Стига да подходим с решителност и дисциплина.

Постигни финансовите си и лични цели

Първото нещо, което трябва да осъзнаем е какво искаме да правим с живота си. Какви са нашите цели - лични, професионални, семейни. Какво искаме да постигнем в житейски план, за да се чувстваме удовлетворени, успешни и щастливи.

След това трябва да видим къде се намираме сега и къде искаме да стигнем. Дестинацията ни би могла да бъде нова кола, по-добра работа, добре образовани деца, които са в състояние да се грижат сами за нуждите си. Или пък спокойни и финансово независими  години след пенсиониране.

Бъди спокоен за своето финансово бъдеще

Някои цели изглеждат непостижими от мястото, на което сме в момента. Други са сравнително лесни за изпълнение. Финансовият план ни отговаря на въпроса как да работим за постигането на целите си, без  едната цел да пречи на другата.

Какви финансови знания и инструменти са ни нужни, за да бъдем спокойни, както за утрешния ден, така и за по-далечното бъдеще.

Мнозина биха казали: Живеем в несигурни времена, не знам какво ще стане "утре". Ще имам ли работа, ще бъда ли здрав, за да работя…

Повечето ни притеснения са свързани с живота и здравето ни - на нас или на нашите близки. Тревожим се и за  доходите си, особено във времена на финансова криза, в каквато се намираме днес.

Какъв е изходът?

Да бъдем загрижени без да се тревожим.

Изпадането в свръхемоционалност не помага при решаването на задачи от финансов характер. Действието, обаче, мотивирано от грижата за утрешния ден върши работа.

Колкото по-рано в житейския си път започнем да се грижим за собственото си финансово бъдеще, толкова по-дълго ще имаме времето за наш съюзник. Колкото по-рано си подсигурим план, или, казано по друг начин, се научим да си правим бюджет, толкова по-рано ще си обезпечим финансово спокойствие. И няма да има нужда да се притесняваме, ако се окажем в предизвикателна житейска ситуация -вече ще имаме план как да я преодолеем.

Така че, бъдете загрижени без да се тревожите.

Как да започнем?

Преди да запретнем ръкави и да нагазим във финансовото планиране е добре да се погрижим за финансовата си грамотност. Необходими са ни знания в сферата на данъчното, осигурителното, пенсионното, наследственото и инвестиционното право.

Ако не сме уверени в компетентността си е по-добре да се обърнем към финансов консултант. Той е експертът, който разбира регулациите и техните взаимовръзки, касаещи физическите лица. Тази консултация ще ни даде яснота и знания, както и съдействие и помощ.

Какво да вземеш предвид в своя финансов план?

На първо място - личната дисциплина и отговорността към себе си и семейството е важен фактор за създаване, изпълнение и актуализиране на плана.

Имаме ли съзнанието за важността на задачата, за нейното отражение върху нашия и на близките ни живот, ще бъде много по-лесно да се мотивирам за създаване, следване и актуализиране на плана.

Приходи и разходи

Следващ момент е да разгледаме и анализираме паричните потоци. Паричните потоци всъщност са приходите и разходите ни. Трябва да извлечем подробна информация за месечните си приходи. Разбира се, записваме и месечните си разходи.

Ако не ни се събират бележки и фактури може да записваме харчовете си на хартия или да използваме някакво мобилно приложение. Класацията на мобилни приложения за лично бюджетиране може да ни даде добри идеи. В разходите трябва да включим всичко:  вноски по кредити, наеми, режийни разходи, храна, транспорт, дрехи, развлечения и др. След като съставим изчерпателен списък, разделяме разходите на 3 групи.

Постоянни разходи

Първата група са постоянните разходи - вноски по кредити, наем, ток, вода ,телефон, интернет. Тези разходи обикновено са обвързани с някакви договорни отношения между вас и съответния доставчик – банка, наемодател, водоснабдително или енергоразпределително дружество.

Променливи разходи

Втората група са променливите разходи. Към тях се отнасят храната, облеклото, развлеченията, пътуванията и други.

Непредвидени разходи

В третата група отнасяме непредвидените разходи, като тези за посещения при стоматолог или лекар, спешен ремонт или покупка на вещи.

Да дръпнем чертата

Сега е време да сравним сумите на приходите и разходите.  Ако харчим повече, отколкото получаваме скоро ще се наложи да се кредитираме. Така рискуваме да попаднем в капана на задлъжнялостта. А той ще увеличи тежестта на разходите ни за бъдещите месеци.

На този етап вече е време да огледаме кои разходи черпят най-много средства и да помислим как можем да ги редуцираме. Записваме си промените и се стараем в следващите месеци да ги изпълним.

Да излезем на плюс

Целта е да достигнем до ситуация, в която приходите ни са повече от разходите.

Тогава можем да  започнем да спестяваме или да инвестираме. Кое от двете да изберем зависи от целите ни. Конкретният финансов инструмент, който най-добре би работил за тях, също е предмет на избор. Ако не се чувстваме достатъчно компетентни да направим тези избори сами, е полезно да се обърнем към финансов консултант за съвет или верификация на вече взето решение.

Данъци и социални и пенсионни осигуровки

Общоизвестна истина е, че хората работят в неяснота на каква пенсия ще разчитат и какви финансови програми могат да използват, за да подобрят стандарта на живот в късните си години.

Дали заради продължителните пенсионни реформи или заради фактори, като застаряване на населението и демографска криза, но е трудно да направим прогноза какво може да получим от държавата, когато се оттеглим от активна трудова дейност. Счетоводители в сферата на корпоративни финанси и финансови мениджъри има в изобилие, но интересът на физическите лица не е толкова добре защитен.

Ето защо, е задължително да се информираме за пенсионното осигуряване. И да анализираме каква част от дохода ни се удържа за данъци, социални и пенсионни осигуровки.  Как те се разпределят между фондовете на държавното обществено осигуряване и на какви социални, здравни и пенсионни плащания можем да разчитаме от държавата и частните осигурителни фондове. Когато си изясним това, ще можем да преценим дали те биха били достатъчни за нас.

Когато сме информирани, можем да вземем адекватни решения и да попълним дефицита чрез финансов план.

Пасивни доходи

През последното десетилетие все повече се говори за пасивни доходи и вероятно повечето хора знаят ,че най-популярния пасивен доход е пенсията. Тогава човек разполага с цялото си свободно време, за да прави това, което желае.

В България е точно обратното - след пенсиониране хората продължават да работят, защото доходите не достигат. В повечето страни по света това отдавна не е така. За пенсионерите там животът започва след приключване на трудовата дейност и причината за това е, че те са помислили навреме за себе си.

Източници  на подобни пенсионни доходи са основно  застраховките, пенсионните спестявания и др.

Бъдещи цели

Определянето на целите за бъдещето ни не е лека задача. Тя е философски израз на ценностната ни система и е нужно време да осъзнаем какво точно искаме. Да направим списък с всички цели, да им определим срок и да ги подредим по важност.

Целите ни могат да бъдат  краткосрочни – със срок на изпълнение до 1 година, средносрочни – със срок до 5 години и дългосрочни – със срок на изпълнение над 10 години. В зависимост от срочността им избираме различни финансови инструменти, които да подпомогнат изпълнението им. В интернет пространството има  много информация, която би могла да ни бъде полезна, за да се ориентираме най-общо за възможностите. На етапа на избора е препоръчително да валидираме решението си с експерт в областта, за да минимизираме риска от грешка. Такава би могла да ни коства доста – време, нерви и пари.

Бюджетът: основен инструмент на финансовото планиране

След като сме анализирали настоящето си финансово състояние като приходи и разходи, събрали сме информация как работи пенсионната и социалната система и сме подредили целите си по приоритети, идва ред на бюджетирането.

Н3: Защо да създадете бюджет?

Съставянето на бюджет е ключов момент, в който да си дадем сметка за какво харчим и какво е моментното ни финансово състояние. Да преценим как работи подходът ни към парите - за нас или срещу нас. Ако е назряла нуждата да сложим ред  във финансите си, поставяме началото на собствената ни отговорност към нас самите.

Задължителни елементи на бюджета

Как да разпределим доходите си така, че да можем и да спестяваме?

Първо най-важното

Заделяме 50% от  за постоянните разходи -сметки, вноски по кредит, наеми, ток, вода, телефон, интернет и други. Ако 50% от доходите ни надвишават необходимото за покриване на всичките ни постоянни разходи, преценяваме как можем да намалим харчовете си. Например можем да предоговорим кредита при по-добри условия и да намалим тежестта на вноската.

Перо "И аз съм човек"

В животът ни е добре да има баланс между задължения и развлечения. Хубаво е да имаме време и средства за нашето хоби, за любими дейности, с които се поддържаме в тонус и се зареждаме с енергия за задълженията и отговорностите ни.  Заделяме 30% от дохода си за тях и за други разходи като облекло и пътувания.

Бели пари за черни дни

Останалите 20% определяме за спестяване и инвестиране. Може да са малко повече, или малко по-малко, като за начало това не е толкова съществено. Важно е да положим началото, да поддържаме курса и да се поздравяваме с напредъка си. С времето и практиката ще става все по-лесно, и успехът ще ни мотивира да правим следващите по-големи крачки.

Какво да правим със спестеното е въпрос, който кореспондира с нашите цели. На първо място е необходимо да имаме депозит, който да ни служи за авариен фонд. С него ще покрием евентуални непредвидени разходи. Следващата стъпка е избор на финансов инструмент, който да ни помогне в изпълнението на целта. Този избор е доста специфичен за всеки отделен случай, зависи от времевия хоризонт и от други особености.

Разбира се, изготвеният веднъж финансов план не остава константа. Като отражение на изменчивата природа на живота ни той също следва да търпи промени. Динамиката в ежедневието и промяната на приоритетите ни изисква от нас да адаптираме ежегодно финансовия ни план. Така ще бъдем спокойни за неговата адекватност и актуалност.

Това което ще остане непроменено, обаче, е истината че добрият финансов план допринася за спокойствие и за по-високо качество на живота ни днес и в бъдеще.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.