Камарата на архитектите настоява за ново задание и конкурси за детската болница

Камарата на архитектите настоява за ново задание и конкурси за детската болница

Камарата на архитектите настоява пред здравния министър за изцяло нова процедура по изграждането на Националната детска болница, която да започне със задълбочено прединвестиционно проучване, на базата на което да се изготви задание, а след това да се проведе открит архитектурен конкурс за идеен проект. Чак след изминаването на тези етапи и изясняване на всички жизненоважни параметри на проекта, ще може да се определи реалната стойност на болницата и да се обяви нова обществена поръчка за изграждането ѝ. Това се посочва в позиция на камарата, изпратена до служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. От МЗ се очаква да вземе решение по казуса - дали да развали договора със спечелилия обществената поръчка консорциум около "Главболгарстрой" и да рестартира проекта, както настояват от гражданската инициатива "За истинска детска болница".

"Построяването на детска болница по съвременните стандарти трябва да се предхожда от задълбочено прединвестиционно проучване, на базата на което да бъде създадено подробно задание за проектиране. Заданието следва да бъде изготвено от експерти, притежаващи нужните знания и опит в планирането на здравни заведения от подобен тип и мащаб. В него да бъдат разписани конкретните изисквания и параметри на сградата, определени на базата на актуална информация и анализ на детската заболеваемост в България. Целта е по този начин да бъде изчислен необходимия капацитет на легловата база, както и да бъдат прецизирани типовете отделения, операционни, лаборатории, кабинети и други. Подобен подход е обичайна практика при планирането на детски болници по света", се посочва в позицията.

Камарата настоява да бъде проведен открит архитектурен конкурс за изработване на идеен проект на бъдещата болница, настояват от КАБ. Целта е да има по-голяма конкуренция на проектантски идеи, въз основа на които да бъде избрано най-оптималното решение. Конкурсът ще осигури по-широка публичност и прозрачност още в първоначалния етап на процеса.

След успешното преминаване на тези етапи и изясняване на всички жизненоважни параметри на проекта, ще може да се определи реалната стойност на болницата и да се обяви нова обществена поръчка за изграждането ѝ.

"Предметът, обемът и условията на сключения в момента договор за инженеринг на Националната детска болница касаят само реконструкция на незавършения строеж, която не може да се реализира поради законови ограничения. Затова е недопустимо в рамките на същата обществена поръчка да се премахне съществуващия строеж и да се пристъпи към изцяло ново строителство. Новият предмет и обем на договора изискват провеждане на нова процедура за обществена поръчка съгласно действащите разпоредби на ЗОП, категорични са от професионалната организация", посочват от камарата.

Те обръщат внимание, че провеждането на инженеринг би било подходящо при наличие на предварително одобрен от възложителя инвестиционен проект, тъй като тогава участниците в процеса имат яснота за обема, сложността, количеството и стойността на строително-монтажните работи, които трябва да се извършат. Едва тогава цената на бъдещата сграда добива конкретни измерения и публичният ресурс, който трябва да се осигури, е прозрачно определен.

"Към момента на откриване на поръчката за инженеринг на Националната детска болница, обаче не само нямаше одобрен инвестиционен проект и количествено – стойностни сметки за обекта, но нямаше концепция, задание и техническа спецификация за проектиране, такива каквито изисква законът и европейската практика при изпълнение на подобни здравни заведения. Не беше осигурена конкурентна среда, която да провокира най-добрите проектантски решения, чрез конкурс за проект. Стои въпросът как така, без да са създадени и одобрени тези основополагащи за изграждането на болницата документи, "на сляпо", се определя цена за изпълнение и държавата се задължава да похарчи огромни финансови средства? Как така цената от приблизително 94 млн. лв. на договора за инженеринг, остава една и съща както при заложената в него реконструкция на стария строеж, така и при оповестените впоследствие идеи да се изгради изцяло нов строеж с различна конфигурация и много по – малка застроена площ?", пише в позицията на КАБ.

Организацията припомня, че на 30 септември 2019 г. КАБ внесе жалба във Върховния административен съд за спирането на обществената поръчка за дострояване на двата 12-етажни корпуса, предвидени за бъдещата детска болница в София, която обаче беше отхвърлена. От КАБ обаче посочват, че всички аргументи за лошото планиране, подготовка и провеждане, за невъзможния предмет на обществената поръчка от 2019 г. и за неефективното разходване на публични средства в тази процедура, са се доказали във времето.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?