Кандидат-студенти в СУ пишат за Пенчо Славейко и Елин Пелин

Кандидат-студентите в СУ се явиха на изпит по български език и литература, сн. БГНЕС

Кандидат-студентски изпит по български език и литература в Софийския университет за учебната 2014/2015 година държаха над 1000 души, съобщиха от пресцентъра на СУ в неделя. Обща заявление за изпи са подали 1390 кандидат-студенти.

В 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет Иван Недев от София е изтеглил темата за първата изпитна задача - създаване на аргументативен текст, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Кандидат-студентите пишат по темата "Духовният героизъм в поезията на Пенчо Славейков".

Втората изпитна задача представлява съпоставяне на следните цитати и осмисляне на поставените в тях проблеми: "Утопия! И тъй да е - в живота утопиите само дават цел и человека во човека раждат" - от "Сърце на сърцата" на Пенчо Славейков", и "Затова има приказки, затова са ги хората измислили. И песните са затова да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек" – от "Косачи" на Елин Пелин.

Заместник-ректорът по учебната дейност на СУ доц. Милена Стефанова е поздравила кандидат-студентите. Тя им е пожелала да бъдат съсредоточени, да дадат най-доброто от себе си, за да може през есента да бъдат посрещнати като студенти на Софийския университет.
Председател на изпитната комисия е доц. Катя Станева.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по български език и литература, са - Философия, Психология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Архивистика и документалистика, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Българска филология, Славянска филология, Арменистика и кавказология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт.

Споделяне

Още от България