Кандидат-студентите за СУ писаха за Гео Милев или за Вазов и Яворов

Кандидат-студентите за СУ писаха за Гео Милев или за Вазов и Яворов

В 9.00 часа в неделя в зала 65 в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна изпитът по български език и литература от втората кандидатстудентска сесия в СУ, за която 951 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпита, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Кандидат-студентът Любомир Панайотов от Варна е изтеглил темата от вариант "1", по който кандидатите могат да изберат да пишат: "Вяра и лъжа в поемата "Септември" на Гео Милев".

При избор на втората тема, която е изтеглена от Виктор Иванов от София, кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите и да осмислят заложените в тях проблеми: ". . . питат ли ме де ѝ земята, що най-любя на светът. Тамо, аз ще отговоря, де се белий Дунав лей, де от изток Черно море се бунтува и светлей. . ." - от стихотворението на Иван Вазов "Де е България" и от стихотворението "Родина" на Пейо Яворов - "И ти си в мене - ти, родино моя! И аз те имам: радостта е скръбЕ"

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: Философия; Психология; Социология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?