Кандидат-студентски изпити по история и математика в СУ

С изпити по история и математика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет.
Писменият изпит по история започна в 9.00 часа и се състои в развиване на тема по даден исторически проблем. Времетраенето на изпита е 4 часа.

Кандидатстудентите ще пишат по  темите : „Църковно-национално движение през епохата на Възраждането” и „Залезът на ранносредновековното Българско царство (927-1018)”

Изпитът по математика започва в 14.00 часа. Той е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ. Времето за изпита е 4 часа.

Споделяне

Още от България