Кандидатите за е-центрове на правителството си поделиха поръчките

Кандидатите за изграждане на три териториални центъра на електронното правителство си разделиха обществените поръчки, обявени от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) за разработката, внедряването и обслужването на центровете за е-услуги в София, Варна и Сливен.

Бъдещите центрове бяха разделени в три отделни лота на обществената поръчка, като допуснатите участници имаха право да кандидатства за един или повече лот, като за всеки има отделно класиране. Така до отваряне на ценови предложения бяха допуснати "Сименс Ай Ти Солушънс енд Сървисис" ЕООД, консорциум "Център за е-правителство", консорциум "Сторма" и "Хюлет Пакард България" ЕООД. Някои от документите на петия участник "ИнфоПрогрес" не са отговаряли на изискванията и консорциумът е отпаднал от конкурса.

От представилите оферти само "Център за е-правителство" не успя да получи обществена поръчка, стана ясно в четвъртък при отварянето на ценовите предложения на кандидатите.

До лота за е-център в София са били допуснати "Сторма" с предлагана цена 6 806 443.99 лв. и "Хюлет Пакард България", чиято оферта от 6 376 627.20 лв. и съответните технически параметри спечелиха на дружеството поръчката.

Тези двама кандидати и "Сименс Ай Ти Солушънс енд Сървисис" претендираха и за лота за Сливен. "Сименс Ай Ти Солушънс енд Сървисис" предложи атрактивната цена от 5 854 700 лв., която осигури победата. Предложението на "Сторма" бе за 6 500 018.24 лв., а на "Хюлет Пакард България" - 7 483 729 лв.

"Сторма" успя да вземе е-центъра в морския град, където претенции имаха и "Хюлет Пакард България" и "Център за е-правителство" с предложения съответно в размер на 5 761 695 лв. и 8 960 899 лв. Предпочетена е обаче офертата от 6 060 888.88 лв. на "Сторма" заради техническите параметри.

Бъдещите центрове на електронното правителство ще осигурят интегрирана технологична инфраструктурна рамка за реализация на електронните услуги на централните и на териториалните органи на изпълнителната власт. Това ще стане на базата на Единен портал за достъп до електронни административни услуги и Единна среда за обмен на документи.

Споделяне

Още от България