Кандидатите за ЕС няма да взимат решения за бъдещето на Съюза

Страните кандидатки за Европейския съюз ще получат само статут на наблюдатели на конгреса, който ще обсъди бъдещия формат и компетенции на Съюза, решиха външните министри на 15-те, предаде Ройтерс.

Макар че няма да могат да участват във вземането на решения, 13-те кандидатки за членство ще имат същия брой представители на конгреса, като пълноправните членки и ще участват наравно с тях в дебатите.

Конгресът, в който ще участват представители на националните правителства и парламенти и на наднационалните европейски институции, трябва да подготви решения, които ще бъдат представени на Междуправителствената конференция.

Основните въпроси, включени в дебатите на конгреса, са ролята на националните парламенти, активизирането на съществуващите европейски споразумения, определянето на компетенциите на националните правителства и европейските институции и окончателният вид на Хартата за основните права.

Междуправителствената конференция ще работи една година и се очаква да приключи до следващите избори за Европарламент през юни 2004 г.

Още от Форум