Кандидатите за магистрати ще получават 900 лева месечна заплата

Кандидатите за младши съдии и прокурори, които се обучават в Националния институт на правосъдието (НИП), ще получават по около 900 лева чисто на месец за периода на обучението им. Това време ще се води още за трудов стаж, реши Народното събрание в сряда, след като прие окончателно промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се изменят още Законът за съдебната власт и Законът за данъците върху доходите на физическите лица.

По закон заплатата на младшите магистрати се определя в размер на удвоената средномесечна заплата в бюджетната сфера, която за второто тримесечие на тази година беше 752 лева. Поради това брутната заплата на младшите магистрати бе 1500 лева, но след удръжките тя става малко около 1400 лева.

Политическото решение за въвеждане на стипендии за обучаващите се в НИП кандидати за магистрати бе взето в началото на тази година. След приемането на промените в кодекса тя ще влязат в сила със задна дата от 1 септември. Брутната заплата на кандидатите за младши магистрати ще бъде също над 1000 лева, но след приспадане на данъците ще падне до 900 лева, показаха изчисленията на Mediapool.

Получаването на пари за 9-месечния срок на задължителното обучение в НИП няма да бъде безусловно. Кандидатите, които отказват да заемат длъжността си в съдебната система или са се отказали от обучението без уважителна причина, както и неиздържалите повторно изпитите, трябва да възстановят получените от тях пари. Средствата ще се отпускат от бюджета на Националния институт на правосъдието. Парите за осигуровки ще се поемат от бюджета на съдебната власт.

Споделяне

Още от България