Кандидатстването за студентски практики приключва в началото на юли

Кандидатстването за студентски практики приключва в началото на юли

Студенти и работодатели могат да се включат в проекта на Министерството на образованието и науката "Студентски практики" до началото на юли. Това става с регистрация на сайта на проекта. След това студентите и работодателите, които искат да ги вземат на двумесечен стаж, трябва да сключат договор за това.

Тъй като времето на обучението в реална среда е 240 часа или около 2 месеца, а стажът трябва да приключи до края на август, договорите между обучаващи и обучавани трябва да са факт в началото на юли.

До участие в проекта се допускат всички действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки от тях има право да се включи в практиката веднъж в рамките на своето обучение по бакалавърска програма, и веднъж, докато учи за магистърска степен. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия от 480 лв. За менторите, които обучават студентите, също е предвидено възнаграждение.

Основната цел на проекта е да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда. Чрез него се създават условия за изграждане на партньорства между образователните институции и работодателите.

Досега в портала на проекта са регистрирани почти 100 000 потребители. Повечето от тях - 80 000, са студенти. От тях 42 200 вече имат договор за практическо обучение, а над 35 000 са преминали през такова.

С най-голям брой включени в практиките студенти са 5 висши училища - Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" с 3395 студенти, Софийският университет "Св. Климент Охридски" с 3270 студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) с 3053 студенти, Югозападният университет "Неофит Рилски" с 2956 студенти и Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" с 2071 практиканти.

Най-много студенти от направление "Икономика" са минали успешно през стажантските програми. Следват обучаващите се в направленията "Право" - 2743, "Педагогика" - 2550, "Администрация и управление" - 2190, и "Медицина" - 1900 студенти.

Много студенти от направленията "Здравни грижи", "Педагогика на обучението по..." и Комуникационна и компютърна техника" също са минали през двумесечна практика.

Към момента в информационната система на проекта са регистрирани 5873 обучаващи организации. Най-много стажанти е имало в Българска академия на науката, няколко болници, две детски градини, община Пловдив, Военна академия "Георги Стойков Раковски", Регионалната здравна инспекция в Стара Загора.

От частните компании най-много стажанти са минали през застрахователното дружество "Алианц България Живот".

Проектът за студентски стажове се финансира с европари, а в него участват 48х университета.

Споделяне

Още от България