“Каолин” стартира първично предлагане на акции

Първичното публично предлагане на акции (IPO) на „Каолин” започва на 18 април, съобщиха в сряда от  дружеството. До 20 април включително ще продължи подаването на заявки от инвеститорите за записване на акции.

Минималната цена за всички предлагани акции е 12,50 лева на акция, като емисионната стойност на акциите ще бъде определена чрез механизма „бук билдинг”, менажиран от „Булбанк”, банка на „УниКредит Груп”.

 Заплащането на закупените акции трябва да се извърши в периода от 23 до 25 април. Очакваната начална дата за борсова търговия с акциите на „Каолин” е 28 май или ден около тази дата.

„Каолин” предлага до 5 млн. нови акции като увеличение на капитала, а до 1 000 000 от съществуващите дялове ще се предложат за продажба от мажоритарния акционер „Алфа Финанс Холдинг” в рамките на първичното публично предлагане. За да се счита за изпълнено IPO, трябва да бъдат пласирани поне 3 млн. нови акции.

Получените от IPO средства ще бъдат вложени в нови придобивания и инвестиции в региона на Балканите и Източна Европа. Собственият капитал на дружеството се очаква да нарасне до над 85-90 млн. лева, в сравнение с 38,3 млн. лева в края на 2006 година.

В момента капиталът на “Каолин” е разпределен в 20 419 380 акции. След планираното увеличение на капитала, поне 20% ще се търгуват на борсата („фрий флоут”/free float) от инвеститори. Това ще осигури добра ликвидност за инвестиции на български и външни институционални инвеститори.

След предлагане ще бъде променена и дивидентната политика на дружеството и се предвижда да се  изплаща поне 20% от нетната си печалба на акционерите.

Във връзка с IPO, дружеството обяви пред Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса ръст от 28 на сто на продажбите си през 2006 г. от 70,3 млн. лв. на 90,1 млн. лв. през 2006 г. Нетната печалба за същия период се увеличава с 30 процента от 7,25 млн. лв. на 9,43 млн. лв.

Основен акционер в „Каолин” от средата на 2000 г. е „Алфа Финанс Холдинг”, която притежава и управлява инвестиции в областите на индустриалните минерали,, финансово посредничество и консултации, недвижимите имоти, телекомуникациите и логистика.

Споделяне

Още от Бизнес