Капиталът на Фонд ФЛАГ се вдига с 30 млн. лв.

Министерският съвет даде съгласието си капиталът на "Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ" да бъде увеличен с 30 млн. лв., съобщи правителствената информационна служба.

Това ще стане чрез емитиране на 30 000 нови акции с номинална стойност от 1000 лева. Те ще бъдат придобити от държавата чрез Министерството на регионалното развитие.

ФЛАГ подпомага общините в процеса на усвояване на фондовете на Европейския съюз. Фондът предоставя кредити, с които се допълва временния финансов дефицит в процеса на управление на проектите до възстановяване на допустимите разходи. От ФЛАГ се отпускат и заеми на общините за осигуряване на съфинансирането по европейските проекти.

През първите шест месеца на 2014 г. са подадени 86 искания за кредит от 57 общини за над 160.4 млн. лв. От тях са одобрени 67 искания за 65.2 млн. лв. Средствата ще се използват за реализацията на проекти по оперативните програми "Регионално развитие" и "Околна среда", Програмата за развитие на селските райони и програмите за трансгранично сътрудничество.

От 2009 г. до 30 юни 2014 г. фондът е одобрил общо 700 кредита за 668 млн. лв. Те са подпомогнали изпълнението на проекти за общо над 2 млрд. лв.

Към настоящия момент собственият капитал на дружеството е 65 млн. лева и е крайно недостатъчен, за да отговори на потребностите на общините в края на програмния период. Само за 2014 г. прогнозата за търсене на кредитен ресурс от ФЛАГ е за 378 млн. лв., като до края на годината се очаква недостиг от 200 млн. лв.

Към края на август фондът не разполага със средства за одобрение на нови кредити до края на годината. Наличният ресурс е планиран за разплащания по вече сключени договори.

Едва през февруари 2015 г. се очакват входящи потоци от погасяване на действащи в момента кредити, които могат да бъдат предоставяни за нови кредити и то в случай, че няма забава във верифициране на окончателните плащания. До 20 август 2014 г. са регистрирани 41 искания за кредит на стойност 142 млн. лв.

Увеличаването на капитала на фонда ще позволи осигуряването на необходимия допълнителен привлечен финансов ресурс, се казва в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?