Картбланш на “строителните безчинства” по Черноморието

Картбланш на “строителните безчинства” по Черноморието

Конституционният съд (КС) отклони искането на парламентарната опозиция да отмени отлагането за 1 януари 2008 г. на влизането в сила на Закона за черноморското крайбрежие, който бе обнародван на 15 юни т.г.

Мотивът на 53-ма депутати е, че не може да се приема закон с толкова далечен срок на влизане в сила и че промяната в датата е станала на второ четене, което е в разрез с правилника на парламента.

Докато започнат да действат записаните забрани за строителство, черноморската ивица ще бъде напълно застроена, каквато бе целта на определени лобистки кръгове за отлагането на датата, посочва опозицията.

Конституционните съдии Лазар Груев, Емилия Друмева, Евгени Танчев, Димитър Токушев, Пламен Киров и Красен Стойчев обявяват, че няма как да се произнесат по закона, тъй като от питането на депутатите ставало ясно, че отлагането на влизането му в сила противоречи на правилника на парламента, а не на конституцията. Правилникът на Народното събрание (НС) е поднормативен акт и няма силата на закон, затова и не може да се разглежда жалба срещу нарушаването му, смятат шестимата съдии, излъчени основно от квотата на парламента и президента.

Те също така посочват, че не е работа на КС да се произнася по целесъобразността на приетия срок, защото КС разглежда казусите само от гледна точка на конституционосъобразността. Групата съдии не смятат също, че с отлагането се влиза в противоречие с чл. 21 от конституцията, като не се осигурява закрила на земята като национално богатство. Оценката на депутатите за вредата от отлагането на забраната за застрояване е политическа, а не правна, смятат шестимата.

Съдиите Румен Янков, Васил Гоцев, Людмил Нейков и Благовест Пунев са на коренно противоположно мнение. Според тях правилникът на НС копира разпоредбата на конституцията, според която промени по същество в законопроект се внасят за обсъждане преди да бъдат приети. Щом има позоваване на конституцията, искането до КС трябва да се допусне за разглеждане по същество, смятат съдиите.

Също така те смятат, че КС може да се произнася и по целесъобразност. “Преходната разпоредба на параграф 11 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие представлява христоматиен пример за това какво значение има времето за правото. В случая един закон, чието непосредствено влизане в сила е от изключително значение - да бъдат преустановени строителните безчинства по Черноморието е дерогиран на второ четене фактически с едно гласуване. Последиците - с притворната промяна осъществилите се определени ситуации (строежи непосредствено до морето, недопустима височина на застрояването, неспазването на защитни зони и пр.) до 1.01.2008 г няма да могат да бъдат оспорвани, а определени права ще станат придобити”, смятат съдиите, които не са подкрепили отклоняването на искането на депутатите.

Както става ясно, становището е взето само от шестима от членовете на КС. След като почина проф. Мария Павлова, те са общо 11 души, но колегата им Владислав Славов е отсъствал при произнасянето. Така без необходимото минимално мнозинство от 7 гласа за вземане на решение КС отхвърли искането без да го обсъди по същество.

Споделяне

Още от България