Картел и на пазара за уелнес и СПА отдих

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри картелно споразумение и на пазара за изграждане и поддръжка на съоръжения за уелнес и СПА отдих, съобщиха от антимонополния орган в четвъртък. Санкционирани са три специализирани фирми, които са договаряли цени и търговски условия, и Националната асоциация СПА и уелнес центрове

Глобени са софийските фирми “НОЛА 7” - с 200 хил. лв., “ЛЮТО – Георгиев и сие” - с 80 хил. лв., “ВЕБАКОМ – Едуард Тодоров”- с 60 хил. лв. и асоциацията — с 5 000 лв.

Производството е образувано по молба на бургаската “Спа Дизайн”, която проектира, изгражда, оборудва и облицова СПА центрове и трите фирми, срещу които е жалбата, са ѝ конкуренти.

Проучването на КЗК установи, че предприятията са провеждали серия от срещи под формата на заседания на управата на сдружението, в което членуват. В периода февруари 2002 г. – юни 2008 г. фирмите са извършвали антиконкурентно съгласуване на стопанското си поведение под различни форми.

Те са създали и са прилагали механизъм за антиконкурентно сътрудничество чрез система от етични правила, вземали са решения за съгласувано определяне на цени и търговски условия, създавали са условия за разпределяне на пазари чрез бойкотиране на клиенти и манипулиране на търгове, посочиха от КЗК.

В допълнение, участниците в картела са предоставили възможност на асоциацията да упражнява контрол по изпълнението на уговорките, включително и чрез събиране и обмен на информация за фирми длъжници, некоректни платци и др.

КЗК счита, че подобно поведение цели ограничаване или нарушаване на конкуренцията и нарушава свободната стопанска инициатива и независимото пазарно поведение, което е основна предпоставка за разгръщане на ефективна конкуренция на съответния пазар.

Споразуменията между предприятия, както и решенията на сдружения на предприятия, които имат за предмет пряко или косвено фиксиране на цени или на други търговски условия, представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренцията и водят до най-сериозните увреждания на пазара.

При определяне на имуществената санкция КЗК е взела предвид също и продължителния период на нарушенията.

Споделяне

Още от Бизнес