Касите на дирекция "Местни данъци“ – Варна ще работят извънредно през април

Касите на дирекция "Местни данъци“ – Варна ще работят извънредно през април

През месец април, касите на дирекция "Местни данъци”, които се намират на бул.”Сливница” № 191 /в сградата на Изчислителния център/ и на бул.”Генерал Колев” № 92 /в сградата на район "Приморски”/, ще работят извънредно през съботните дни на следните дати – 2.04, 9.04, 16.04 и 23.04, от 9.00 ч. до 15.00 ч.

До края на април всички физически и юридически лица на територията на Община Варна, които платят за цялата година данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, ще ползват 5% отстъпка. Тъй като през тази година 30-ти април е събота, задълженията ще могат да се плащат с отстъпка 5 на сто и в първия работен след Великденските празници – 3-ти май /вторник/.

Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път. За улеснение на гражданите на касите на дирекция "Местни данъци“ са поставени ПОС – терминални устройства.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01., 30.04., 31.07 и 31.10.2016 г. Туристическият данък трябва да се внесе до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките, припомнят от дирекция "Местни данъци и такси“ към Община Варна.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси в Община Варна са следните:

Каси на дирекция "Местни данъци“:

1. бул. ”Сливница” № 191 – сградата на Изчислителен център - 09.00 ч.-17.30 ч.;

2. бул. ”Генерал Колев” № 92 – сградата на район Приморски - 09.00 ч.-17.30 ч.;

3. Общински информационен център - площад "Мусала” - 09.00 ч. - 17.00 ч. с обедна почивка от 12.30 до 13.30 ч.

Данъците могат да се платят и на обособените пунктове на “Информационно обслужване” АД клон Варна. В две от общо 9-те гишета / в Информационния център на Община Варна и в район "Аспарухово“/ няма начисления към данъка. В останалите пунктове се заплаща допълнителна такса, в размер на 1.2 % върху сумата – например при задължение за лек автомобил 130 лв., комисионната е 1.56 лв.

Касите на "Информационно обслужване“ са:

1. Маркет Варна - ул. "Иван Срацимир" № 2 (Колхозен пазар до "Билла“) - 8.30 ч. – 17.00 ч. /обедна почивка от 12.30ч. до 13ч./

2. Оборище - ул. "Оборище" № 13-а (вход от бул. "Сливница") – 8.30 ч. – 16.45 ч.

3. Чаталджа - ул. "Печ" № 1 (пазар Чаталджа) - 8.30 ч. – 16.45 ч.

4. ВиК - ул. “Прилеп” 33 - 8.30 ч. – 16.30 ч. /обедна почивка от 12.30 ч. до 13 ч./

5. "Далкия" - бул. “Янош Хуняди” 5 (Топлофикация) - 8.30 ч. – 16.45 ч.

6. Е- регион - ул. “Съборни” 15 (срещу Стоматологията) 8.30 ч. – 17.00 ч. /обедна почивка от 12.30ч. до 13ч./

7. Аспарухово - сградата на район "Аспарухово" - 8.30 ч. – 16.00 ч.

8. Община Варна - бул. “8-ми приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) - 8.30 ч. - 16.30 ч. /обедна почивка от 12.30ч. до 13ч./

Местните данъци могат да се заплащат и чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:

"Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна

IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

BIC: CECBBGSF

Код за вид плащане

Патентен данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Такса за битови отпадъци 44 24 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Туристически данък 44 28 00

 
• В офисите на ИЗИПЕЙ АД / Допълнителната такса, която се дължи, е в зависимост от размера на задължението по партида, като за суми до 100 лв., таксата е 1 лв., а максималната такса е 5 лв. Пример: Дадено лице има 2 недвижими имота и един автомобил. Задължението за единия имот е 80 лв., за другия е 900 лв., а за лекия автомобил е 120 лв. В този случай, лицето ще дължи такса около 7 лв.

• По Интернет, чрез www.ePay.bg

• В офиси на ЦКБ АД – клон Варна. / Таксата на банката е минимална – например, с едно платежно може да се плати един имот и два автомобила, таксата е 1.50 лв., а за клиент на банката е 1 лв./

• В офиси на Банка ДСК.

• В клонове на Български пощи. / За суми до 50 лв., таксата е 0.80 лв., а за суми над 900 лв., таксата е 10 лв./

• Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП, със следния линк https://inetdec.nra.bg

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?