Кацаров възложи анализ на здравното обслужване и смъртността по време на епидемията

Кацаров възложи анализ на здравното обслужване и смъртността по време на епидемията

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров възложи на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) да извърши в срок от 1 месец анализ на здравното обслужване на населението по време на епидемията от Covid-19 и смъртността в този период.

Анализът ще обхваща периода 1 март 2020 г. - 31 май 2021 г. НЦОЗА трябва да определи преките и косвени причини за големия брой починали хора, както и да оцени въздействието на разпространението на Covid - 19 върху регистрираната смъртност. Кацаров възлага извършването на анализите със своя заповед от петък, 28 май.

В изпълнение на заповедта НЦОЗА ще анализира общия брой смъртни случаи и разпределението им по възрастови групи и по седмици за посочения период; общия брой смъртни случаи по причина Covid - 19 и разпределението им по възрастови групи и по седмици. НЦОЗА трябва да посочи съответните показатели за смъртност на 100 хил. души население по възрастови групи, по седмици и по области.

На Националния център се възлага още да анализира дейността на центровете за спешната медицинска помощ, на първичната извънболнична помощ, на специализираната извънболнична помощ, на лабораториите, на болничната медицинска помощ.

Със заповедта здравният министър възлага на центъра да представи хронологично и да анализира действията на правителството и на Националния оперативен щаб по време на епидемията от гледна точка на опазване на здравето на гражданите, както и да представи анализ за посочения период на конкретните действия, свързани с Covid - 19 на министрите на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, дм. и Кирил Ананиев, регионалните здравни инспекции, Националния център по заразни и паразитни болести, Националната здравноосигурителна каса и други органи и организации, имащи отношение и участие в противодействието на епидемията.

Центърът трябва да проследи и оцени ефекта от прилагането на отделните противоепидемични мерки, осигуряването на ваксини и организацията на ваксинационния процес.

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?