Казусът ″Ален мак” постави много въпроси

Частният съдебен изпълнител Величко Апостолов коментира нашумелия случай с искането за обявяване в несъстоятелност на пловдивската фирма "Ален мак".

Производството по несъстоятелност е правна възможност по Търговския закон кредиторът да изисква от длъжника да изпълни задължението изцяло и наведнъж пред опасността да бъде обявена несъстоятелност.

Искам да подчертая, че съгласно закона, съдебните изпълнители не изпълняват производства по несъстоятелност. Затова ще коментирам като юрист казуса с пловдивската козметична компания ″Ален мак”.

Похвално е, че Пловдивският окръжен съд в кратки срокове се произнесе по искането и считам, че това трябва да се наложи като практика и за другите съдилища. Защо? Поради това, че едно искане за образуване на производство по несъстоятелност може да предизвика сред останалите кредитори на дружеството вълна от изпълнителни листове и предсрочна изискуемост на вземанията. Кредиторите се притесняват от самия факт на поискано производство по несъстоятелност на техния длъжник.

След като съдът отхвърли искането за обявяване в несъстоятелност на "Ален мак", сега фирмата трябва да изплаща задълженията си към кредиторите. Същевременно остава въпросът дали състоянието на фирмата е следствие само на икономическата среда, на решенията на мениджмънта или има и други фактори като например, двете облигационни емисии, по които дружеството има над 11 млн. лева дългове.

Не разполагам с точната информация, но е възможно в облигационните заеми да има неизгодни условия, които да затрудняват "Ален мак”. Според мен фирмата не е в трайна неплатежоспособност, защото по мои дела като съдебен изпълнител в рамките на регламентирания 14 дневен срок за доброволно изпълнение "Ален мак” са плащали задълженията си. Тази моя преценка е потвърдена от решението на пловдивския съд, че компанията е платежоспособна и трябва да плати задълженията си. Освен това "Ален мак” притежава сгради, техника, ноу-хау, търговски марки, участие в други дружества и др.

Сега, след решението на Пловдивския окръжен съд дружеството кредитор трябва да търси вземанията си по реда на ГПК - с обезпечително производство, съдебно установяване на задължението, снабдяване с изпълнителен лист, образуване на изпълнително дело и т.н. Но до тях може и да не се стигне, ако двете страни се споразумеят извънсъдебно как да бъдат изплатени тези задължения.

Споделяне

Още по темата

Още от България