Казусът "Алея Първа" е върнат за ново разглеждане от ВАС

Казусът "Алея Първа" е върнат за ново разглеждане от ВАС

С решение от 17 юли седемчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решение на петчленен състав, с което бе прието за законосъобразно становището за одобряване на екологичната оценка на общия устройствен план на Варна. Това съобщи в блога си ръководителят на правния екип на програма "Достъп до информация" (ПДИ) Александър Кашъмов, съобщава в. "Сега" в понеделник.

Молбата за отмяна бе подадена от Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията и Юлиян Чолаков с помощта на ПДИ. Делото е част от действията на граждани и НПО от Варна в желанието им за законност в казуса, известен като "Алея Първа" – част от Морската градина. Становището на министъра на околната среда и водите по плана на Варна бе издадено през есента на 2011 г. Година по-рано на "Алея Първа" бяха издадени строителни разрешителни.

Според жалбоподателите – сдружения и граждани, наред с други нарушения е нарушено правото на обществеността на предварителен достъп до информацията, свързана с екологичната оценка, и правото на участие на обществеността в обсъждането ѝ, разказва Кашъмов. Тези права са прогласени от подписаната и ратифицирана от България Орхуска конвенция, както и от Закона за опазване на околната среда и са основани на българската конституция, гарантираща правото на всеки на здравословна околна среда.

Доводите обаче бяха отхвърлени с решения на тричленен и петчленен състав на ВАС през 2014 г. Според мотивите им твърденията на жалбоподателите, че информацията не е била на разположение един месец предварително и не е било ясно къде може да се чете, не са основателни поради това, че за обществените обсъждания били съставени протоколи.

Без обсъждане от съставите е останала заповедта на кмета Кирил Йорданов, който подаде оставка след протести на граждани през 2013 г., от 20 август 2009 г., в която ясно се вижда, че документите не са публикувани, нито е определен срок и място за четенето им, в нарушение на нормативните изисквания.

Отхвърлени са и доводите, че министърът не може да подмени без каквато и да е експертиза 90 на сто от предвидените в оценката мерки за наблюдение и контрол. Както и че докладът по екологичната оценка е съществено допълнен през 2011 г., без да бъде допълнително оповестен и обсъден със заинтересованата общественост, коментира още адвокат Кашъмов.

Последното връщане на делото е заради изключването на няколко от жалбоподателите от процедурите пред петчленния състав. Според седемчленния състав това е съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Делото се връща за ново произнасяне по трите касационни жалби за произнасяне по същество.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?