КЕВР изиска от "Енерго-Про" спешни мерки срещу постоянното спиране на тока в Мартен

Сред протестиращите мартенчани бяха кметът Димо Тонев и областнита управител на Русе Галин Григоров, сн. Русе Инфо

Енергийният регулатор поиска от доставчика на ток и мрежови оператор в Североизточна България "Енерго-Про" да предприеме спешни мерки срещу постоянното спиране на тока в русенските селища Мартен и Сандрово. Също така компанията трябва да изясни причините за нарушеното електроснабдяване, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в сряда.

Реакцията на контролния орган идва след протест в понеделник привечер на около 300 души от град Мартен, които в знак на недоволство от проблемите им с електрозахранването блокираха за около половин част пътя между Русе и Силистра, а към тях се присъединиха и жителите на съседното село Сандрово, които страдат от същия проблем.

От години в Мартен токът спира по няколко пъти на ден, като често хората остават часове наред без електрозахранване. Заради токови удари електроуредите на много от тях изгарят, а в същото време жалбите им до "Енерго-Про" остават без никакъв  резултат. Написано през юли отворено писмо до доставчика също няма отговор, което и предизвика демонстрацията преди два дни. След нея стана ясно, че "Енерго-Про" вече предвижда да изгради отделна подстанция за града и дори бил избран терен за съоръженията,по думите на областният управител на Русе Галин Григоров, който също живее в Мартен.

По този повод от енергийния регулатор са изискали от дружеството да предостави анализ на причините за нарушеното електроснабдяване и в краткосрочен план да предприеме конкретни мерки за тяхното отстраняване. Копия на писмото на КЕВР са изпратени и до кметовете на гр. Мартен и с. Сандрово  - Димо Тонев и Божидар Стоилов.

От електроразпределителното дружество е изискано да монтира сертифицирани уреди за измерване качеството на доставяната електрическа енергия в точките на присъединяване на засегнатите от прекъсванията клиенти в  Мартен и Сандрово. Уредите трябва да работят поне седем денонощия.

На регулатора следва да бъде предоставена информация и за схемите на електрозахранването на имотите – подстанции, електропроводи средно напрежение, трафопостове и прилежащите им изводи от мрежа ниско напрежение. Справката трябва да включва и данни за всички ръчни и автоматични изключвания на съоръженията за едногодишен период, изготвена и проследима по данни от диспечерските дневници и дневниците за работа по съоръженията, посочиха от КЕВР.

"Енерго-Про" също така ще трябва да предостави копия на всички жалби и сигнали срещу чести изключвания на напрежението и/или изгорели електрически уреди за две години назад. Също така трябва да даде на регулатора и своите отговори на жалбите.

Дружеството трябва да извърши и оценка на моментното състояние на съоръженията за електрозахранване на имотите и  да даде доказателства за изпълнени мероприятия за едногодишен период, предшестващ проверката, както и за дейностите по тяхното поддържане - копия на документи от обходи, огледи, становища, предписания, протоколи за извършени ремонти, просеки и др., доказващи спазването на приложимата нормативна уредба при тяхната експлоатация.

След като получи тези документи регулаторът ще анализира ситуацията и при нужда ще извърши проверка на място как "Енерго-Про" изпълнява задълженията си по лицензия.

Споделяне

Още от България