КЕВР: Няма грешки в сметките за парно в София, проблемът е, че са прогнозни

КЕВР: Няма грешки в сметките за парно в София, проблемът е, че са прогнозни

Сметките за парно в София през март, по които има редица постъпили жалби в енергийния регулатор, не са сгрешени от топлофикационното дружество, а проблемът е в методиката за фактуриране на енергията, което става по прогнози, а не по реален отчет. Това е констатирала Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която извърши проверка в общинското дружество за нарушения при изчисляването на мартенските сметки.

От КЕВР съобщиха във вторник, че основната причина за многобройните възражения на клиенти на софийската топлофикация срещу фактурираната им топлинна енергия за март 2018 г. е фактът, че само 6% от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет и получават фактури за реално потребената от тях топлинна енергия. Останалите 94% клиенти на дружеството получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, по която комисията няма правомощия да се произнесе, допълниха от регулатора. Т

Той уточнява, че след отчитането на реалното потребление на клиентите според данните от индивидуалните им топломери и този в абонатната станция ще стане ясно дали клиентите са платили в повече през отоплителния сезон и трябва да им бъдат възстановени средства, или обратното – имат да доплащат

Регулаторът изнесе във вторник данни за внесените и разгледани жалби от клиенти на топлофикациите в страната. Общо 147 са били възраженията през приключилия отоплителен сезон 2017-2018 г. половината от тях са срещу столичното парно. Отделно регулаторът е получил над 700 обаждания от софиянци заради техни проблеми със софийскаат топлофикация.

Сезонът обаче е бил по-малко проблемен в сравнение с предходния, с изключение на аварията в "Топлофикация Перник“, причинена от възникнал пожар на площадката на ТЕЦ “Република“, което доведе до сериозно нарушаване на топлоподаването през най-студените дни, посочиха от регулатора.

Най-голям е броят на жалбите срещу топлофикационните дружества през февруари и март 2018 г. - съответно 30 и 35. Най-малко жалби са постъпили в началото на отоплителния сезон -  за последното тримесечие на 2017 г. те са общо 48.

Извършеният анализ показва, че относително най-висок е делът на жалбите и сигналите, свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия, което е основа за изготвяне на месечните и изравнителни сметки – техният брой е общо 46. За влошено качество на топлоснабдяването са сигнализирали 24 потребители, а 23-ма са поискали информация или становище. За разглеждания период постъпилите жалби срещу действията на фирми, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия са 9 и по тях Комисията няма правомощия да се произнася. Съществен спад бележат жалбите, свързани с присъединяване, изкупуване на енергийни обекти, качество на търговските услуги  и несъгласие с нормативната уредба.

Анализът на отоплителния сезон показва тенденция към намаляване на жалбите по отношение на всички дружества, с изключение на "Топлофикация Перник“, която остави гражданите на студено, след като мощностите ѝ спряха работа заради пожар.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?