КЕВР обясни жалбите срещу ноемврийските сметки за парно с неинформираност и студ

Препоръча на столичната топлофикация да прецизира настройките в абонатните станции

КЕВР обясни жалбите срещу ноемврийските сметки за парно с неинформираност и студ

Поредната проверка на енергийния регулатор по повод оплаквания на столичани от високи ноемврийски сметки за парно приключи както всички досегашни – без установени нарушения на общинската "Топлофикация София". В петък Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие доклада от извършената проверка след жалби на софиянци, за която още миналата седмица столичното парно се похвали, че е приключила с изводи в подкрепа на обявените от нея причини за високите стойности – студа и хоумофиса.

КЕВР информира, че е установила, че консумацията на толинна енергия от клиентите на дружеството през ноември 2020 г. е повишена с 40.74% спрямо същия месец на 2019 г. Средномесечната температура през ноември 2019 г. е била +9,6 градуса, а година по-късно е била +5,3 градуса или с 4.3 градуса по-ниска. Освен това от отоплителният период 2020 г. – 2021 г. е започнал на 28 октомври 2020 г., докато предходният е стартирал на 5 ноември 2019 г.

Така, макар цената на парното да е 82.09 лв./МВтч или с около десет лева по-ниска от миналия ноември, сметките са доста по-високи заради по-високото с 40% потребление

Фактор за повишената консумацията на топлинна енергия е повечето хора, работещи от вкъщи и дистанционната форма на обучение на учениците, пише в становището на комисията, която буквално повтаря обясненията на топлофикационното дружество от преди месец.

Регулаторът посочва, че не е установил нарушение на общите условия за продажба на топлоенергията, както и на прилагането на определените цени на топлинната енергия.

Според КЕВР проблемът с оплакванията на хората от високите сметки идва от това, че не са добре информирани за начина, по който се извършва фактурирането – особено при сметките с прогнозно потребление, определено на база миналогодишното. Така се изготвят над 95 на сто от сметките на столичната топлофикация. Само 4.7 процента са на реален отчет и има спад при тези клиенти, които през ноември 2019 г. са били 6.4 процента. Регулаторът припомня, че всеки клиент може да поиска реален месечен отчет. Това обаче повишава таксата за топлинния счетоводител, който всеки месец засича топловерите.

Комисията все пак отчита, че това се дължи и на факта, че общинската фирма не е предоставила разбираема и достъпна информация относно дължимите месечни суми за отопление при прогнозна консумация, които зависят пряко от последната изравнителна сметка на съответния клиент и общата месечната консумация на съответната сграда.

"През проверявания период липсва последователна политика от страна на дружеството за информиране и разясняване на клиентите, на принципите за дялово разпределение на топлинната енергия и прилагането на Наредбата за топлоснабдяването", констатира регулаторът.

Така жалващите се клиенти не могат коректно да разчитат фактурите си, смята още комисията, но отчита и липса на инициатива у потребителите да заявят реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение, "с което би отпаднало в голяма степен и подозрението за спекулативно формирани месечни сметки".

В доклада се посочва, че клиентите сравняват фактури за прогнозни начисления за ноември 2019 г. с прогнозни начисления за ноември 2020 г., без да се отчитат данните от изравнителната сметка за сезон 2019/2020 г. Хората не обръщат внимание и на това, че често се извършват корекции на изравнителните сметки заради промяна на финалните данни след заявка от хора, неосигурили достъп до жилищата си за отчет на топломерите. Установени са и по три корекции на изравнителните сметки в един от случаите на оплакалите се сега официално 35 клиенти на столичното парно.

Регулаторът информира, че както през ноември 2019 г., така и през ноември 2020 г., най-много са домакинствата в София имат сметки за парно от 50 до 100 лв. Но докато преходния ноември те са били 75 на сто, сега са били 64 процента. Запазва се тенденцията с несъществен дял да са битовите клиенти, които са получили фактури за над 300 лв., но сега те са повече – 1.4 на сто от потребители спрямо 0.3% през ноември 2019 г.

Предвид установеното от проверката повишено потребление на топлинна енергия през ноември 2020 г., КЕВР е задължила "Топлофикация София" да провери настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при установена необходимост да се прецизират.

Предписанието е във връзка с подобряване качеството на предоставяната услуга и за оптимизиране на ефективността на топлоснабдяване и има косвено отношение към сметките на клиентите, посочва регулаторът.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес