КЕВР одобри по-справедливо ценообразуване за останалите без доставчик на ток

КЕВР одобри по-справедливо ценообразуване за останалите без доставчик на ток

Енергийният регулатор одобри в четвъртък нова методика за образуване на цените на електроенергията за фирми, които по една или друга причина са останали без доставчик на ток и трябва да бъдат снабдявани "аварийно" от доставчик последна инстанция (ДПИ), каквито са електроснаблдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Документът заменя остаряла методика, която не отчита съвременния пазар и позволява купуването на енергия на произволни цени и формиране на нереално високи тарифи за останалите без доставчик клиенти.

Сегашната отново ще води до по-високи цени от тези на търговците на електроенергия, тъй като целта е да не остава никой при доставчик последна инстанция, който има по-големи разходи за осигуряване на енергия в непредвидими количества и в понякога в последния момент. Н ов същото време те ще са обвързани с цените на борсата за ток.

Вече цената на електроенергията от ДПИ се обвързва с почасовите цени на пазара "Ден напред" на борсата за ток и за недостиг на балансиращия пазар.

"По този начин се гарантира, че заплащаните от клиентите цени във всеки един момент ще са значително по-високи от пазарните и по този начин клиентите да нямат стимул да остават при този ДПИ. Предотвратява се формирането на необосновано високи цени на доставка, като се осигурява и приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата и така се постига по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти", посочват от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Отнема се възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара. Допуска се толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от този вид доставчици и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация, заявяват още от регулатора.

Най-важното обаче е, че вече КЕВР ще може да контролира ДПИ как образуват цените си.

Предстои публикуването на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция в Държавен вестник.

Споделяне

Още от Бизнес