КФН е отнела застрахователния лиценз на СиВЗК

КФН е отнела застрахователния лиценз на СиВЗК

Комисията за финансов надзор е отнела лиценза на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация" (СиВЗК) за извършване на застрахователна дейност, става ясно от решенията на надзора от заседанието му на 1 декември.

Забранява се сключването на нови застраховки по всички видове продукти за срок от 6 месеца, а също и свободното разпореждане с активи на компанията.

Назначени са квестори на застрахователя - Розалина Градинарова-Стоянова и Стефан Петров Стефанов, като техните пълномощия са до назначаването на синдик от съда или до вписването на ликвидатор на дружеството.

Задължителните предписания на квесторите са да възложат на служителите на застрахователя да извършват плащания към ползвателите на застрахователни услуги, да погасяват ликвидните и изискуеми задължения на СиВЗК, произтичащи от застрахователни договори, както и от договори за пасивно презастраховане, сключени от компанията.

Трябва да се покриват и вземанията на държавата и общините - данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и др. Квесторите отговарят и за плащането на битовите сметки като ток, вода, парно, телефон, интернет, както и на заплатите на работещите.

След влизането в сила на решението на КФН председателят на комисията Карина Караиванова ще отправи искане до съда за образуване на производство по несъстоятелност срещу СиВЗК.

Квесторите имат неограничен достъп и контрол върху всички помещения, върху имуществото и документите на СиВЗК, а всички служители са длъжни да им съдействат при изпълнение на техните правомощия.

Споделяне

Още от Бизнес