КФН одобри проспект за предлагане на облигации на "Ти Би Ай Кредит"

На извънредно заседание в петък Комисията за финансов надзор КФН) потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни обезпечени лихвоносни облигации, издадена от "Ти Би Ай Кредит" ЕАД.

Емисията е в размер на 10 млн. Лева, разпределени в 10 000 броя облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка. Срокът до падежа на емисията е 36 месеца, лихвеният процент е 7.5, лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца, уточняват от КФН.

Споделяне

Още от Бизнес