КФН: "Окшънайз" няма право да предлага застраховки

Ивайло Пенчев: Нарушихте закона с разпространението на анонимен доклад

Ивайло Пенчев

Платформата за онлайн търгове "Окшънайз" (Auxionize) няма право да предлага застраховки. Това става ясно от доклад на Комисията за финансов надзор (КФН), която е открила редица нарушения при използването на платформата като посредник в предлагането на застраховки.

Докладът беше обявен само ден, след като собственикът на платформата Ивайло Пенчев пусна жалба срещу КФН до Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване заради забавяне на резултатите от проверката срещу "Окшънайз". Това е единствният публикуван доклад от проверка на интернет страницата на регулатора.

Ивайло Пенчев нарече доклада "анонимен", защото не е подписан, и обвини КФН, че нарушават закона, тъй като е разпространен преди да му бъде връчен.

Проверката на КФН срещу онлайн платформата за търгове започна по сигнал на Българската асоциация на застрахователните брокери през април. Освен самата платформа тя е обхванала и лицата, търгували през нея, както и застрахователни брокери и компании, става ясно от публикувания доклад.

Нарушенията на Пенчев според КФН

В хода на проверката е установено, че лица, които не притежават лиценз за застраховател и не са регистрирани като застрахователни посредници, системно са участвали и са наддавали в търгове за застрахователни продукти, организирани от онлайн платформата, посочват от КФН.

От стартирането на платформата до 4 май 2017 г. от общо проведени 101 търга с предмет застрахователни продукти, 11 са спечелени от лица без лиценз за застраховател или регистрация за застрахователен посредник.

Впоследствие полиците са издавани чрез застрахователни посредници, които не са участвали в търговете и за които няма предоставена информация на клиентите, че продуктът ще се разпространява именно чрез тях, посочва КФН.

Шест от осемте застрахователя, които са спечелили търгове за застрахователни продукти в платформа "Окшънайз", не са се регистрирали сами и нямат представа кой ги е регистрирал и е предлагал от тяхно име техните застрахователни продукти, се казва в доклада.

Според КФН посочените нарушения сериозно застрашават правата на ползвателите на застрахователни услуги и са нарушение на европейски директиви.

Освен това платформата "Окшънайз" е изпращала покани за участие в търгове, свързани със застрахователни продукти, до лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, с което също се нарушават разпоредбите на Кодекса за застраховането за разпространение на застрахователни продукти, пише в доклада.

Проверката на КФН е установила още, че в търговете на платформата е участвал като изпълнител и компанията "Ейч Ар Ти" ООД, която не е застрахователен посредник. "Ейч Ар Ти" и администраторът на платформата "Окшънайз" са свързани лица, защото Ивайло Пенчев представлява "Окшънайз" и е управител на "Ейч Ар Ти", посочват от КФН.

Самата платформа извършва класиране на застрахователни продукти, за които се провеждат търговете, без да се отчитат спецификите на различните застрахователни продукти, предмет на класирането, и без да са съобразени с изискванията и потребностите на ползвателя на застрахователни услуги, смята КФН.

Според регулатора класирането от платформата "Окшънайз" се извършва единствено по критерия цена без съпоставяне на покритите рискове и изключените рискове в предложените застрахователни продукти.

Изготвянето и представянето на класиране на застрахователните продукти изисква професионална преценка дали тези продукти имат сходни условия, като е необходимо тези условия да отговарят на конкретните нужди на ползвателя на застрахователни услуги.

Именно поради тази причина Директива (ЕС) 2016/97 и Кодексът за застраховането определят класирането на застраховки като разпространение на застрахователни продукти и изискват то да се извършва от застрахователен посредник, е посочено в доклада.

От регулатора подчертават, че единствено застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е изцяло уеднаквен продукт с условия, определени в Кодекса за застраховането и в Наредба № 49 на КФН.

Всички останали застрахователни продукти, предмет на търгове на платформата "Окшънайз", са съгласно общи условия, изготвени от застрахователя, и съответно съпоставката им изисква справедлив експертен анализ и преценка, като е възможно част от тях да не отговарят на нуждите и изискванията на клиента, посочват от КФН.

Примери за такива различаващи се условия са определените в общите условия покрити рискове и изключените рискове, наличието на изискване за самоучастие от

страна на застрахования, дали обезщетението се дължи на база "първи риск" или при прилагане на пропорционално правило при наличие на подзастраховане и др.

Изискването за регистрация на застрахователните посредници е въведено още с евродиректива от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество, с което се установяват професионални изисквания към лицата, които разпространяват застраховки и необходимото ниво за защита на потребителите. Тези изисквания са транспонирани и в Кодекса за застраховането, посочват от КФН.

Две европейски директиви защитават интересите на потребителите на застрахователни услуги по еднакъв начин, независимо от различните канали на разпространение на застраховки.

Целта е на потребителите да бъде предоставяна ясна информация за статута на лицата, които продават застрахователния продукт и информация за самия продукт, която следва да се предоставя на клиента на преддоговорния етап, посочват от КФН.

КФН е искала два пъти информация от "Окшънайз"

КФН е изисквала информация от "Окшънайз" на два пъти. Веднъж при проверката на място на 18 април 2017 г. и втори път с писмо от 28 април 2017 г.

В резултат на установени разминавания в твърдения и документи, представени от компанията, проверяваното лице е представило допълнително документи и е оттеглило предходно представени такива, посочват от КФН.

Последната предоставена информация от "Окшънайз" е от 1 юни 2017 г.

Във връзка с установени нарушения от множество лица, участвали в търгове за застраховки - застрахователи и посредници, еднократно е изискана информация. Последният представен документ от тях е 12 юни 2017 г.

Информация по случая е изискана и от 5 възложителя, ползвали застраховки през платформата. Целта е била да се установят лицата, които са посредничили за сключването на техните застрахователни договори, посочват от КФН.

Какво следва

Съгласно процедурата сега Ивайло Пенчев има право да внесе своите възражения по доклада на КФН. След това регулаторът ще се запознае с тях и ще го уведоми какви мерки ще предприеме.

Бизнесменът има право отново да възрази, след което застрахователният надзор окончателно ще реши дали да наложи санкция на "Окшънайз" за допуснатите от компанията нарушения, обясниха процедурата от КФН.

Ивайло Пенчев: Нарушихте закона с разпространението на анонимен доклад

Собственикът на платформата Ивайло Пенчев обвини КФН, че с публикуването на анонимен доклад са нарушили закона.

Повече от месец и половина след законно определения срок КФН написа доклад, бз да е подписан, и го разпространи без дори да ми го връчи, написа Пенчев на страницата си във "Фейсбук".

Според него докладът не е подписан най-вероятно, защото служителите в КФН ги е срам, понеже са нарушили закона.

Той посочва, че съгласно закона за "всяка извършена проверка се съставя констативен документ в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице". Това не е направено, видно от публикувания документ.

Ивайло Пенчев обръща внимание, че това е единственият доклад, който някога е публикуван на страницата на КФН след направена проверка.

"Вие да не би да ползвате служебното си положение, за да оказвате институционален натиск на "Окшънайз"", пита Пенчев.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?