КФН попълни новия си състав

Парламентът избра в четвъртък членове на Комисията за финансов надзор (КФН). За предложението гласуваха 97 депутати, против бяха 23, а 17 се въздържаха.

След като промени броя на членовете на КФН и ги намали на петима, парламентът избра нов председател на финансовия регулатор. Това е доскорошният депутат от ГЕРБ Стоян Мавродиев, който получи мандат от пет години.

В четвъртък за негови заместници бяха избрани Димана Ранкова, Ангел Джалъзов и Борислав Богоев. Петият член на комисията стана Антония Гинева. Четиримата положиха клетва пред Народното събрание.

Съставът на комисията се избира от парламента по предложение на председателя ѝ, а Мавродиев обеща след избирането си бързо да предложи новите членове на регулатора.

Димана Ранкова ще ръководи инвестиционния надзор, което тя изпълняваше в КФН между март 2003 г. и 21 май 2009 г.

Ангел Джалъзов оглавява осигурителния надзор, а Борислав Богоев - застрахователния надзор. Богоев е бил директор на дирекция "Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа" в КФН.

Антония Гинева ще подпомага политиката на комисията по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Мандатът на Ранкова е пет години, на Джалъзов е четири години, а на Богоев и Гинева е три години.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?