КФН: Всичко с акциите на "Градус" е точно

Няма нарушения или сигнали, свързани с борсовата търговия на дружеството

КФН: Всичко с акциите на "Градус" е точно

Комисията за финансов надзор (КФН) не е установила никакви нарушения с акциите на фирма "Градус" от първоначалното ѝ листване на Българската фондова борса през 2018 г. до момента.

Това става ясно от пространно становище на регулатора по казуса след твърденията на агробизнесмена Светослав Илчовски пред комисията за ревизия на управлението на премиера в оставка Бойко Борисов. Земеделският производител твърди, че преди първичното пускане на акции на "Градус" е листването бил принуждаван да надуе "оборота" ѝ с 60-70 млн. лв. чрез фиктивни сделки. Тяхната цел е била да направят по-атрактивни книжата на компанията и да вдигне цената им.

"За периода, през който дружеството е публично от 2018 г. до настоящия момент, не са установени нарушения на законодателството, което се отнася до дейността на публичните дружества", гласи заключението на КФН.

Не са установени нарушения при първичното публично предлагане на акции на "Градус" АД през лятото на 2018 г. Разкритата в проспекта информация била в пълно съответствие с изискванията.

Въпреки това надзорът е готов на по-обстойна проверка, ако му бъде предоставена допълнителна информация.

"Комисията за финансов надзор се самосезира и възложи проверка на дейността на публичното дружество "Градус" АД относно спазване на приложимото специално законодателство от момента на придобиване на статут на публично дружество. В случай, че в КФН постъпи допълнителна информация, сведения и/или документи, които имат отношение към извършваната проверка, същите ще бъдат анализирани, а резултатите от анализа ще бъдат приобщени към проверката", съобщават от регулатора.

От средата на 2018 г. насам в КФН не били постъпвали жалби или сигнали от лица, инвестирали в ценни книжа на компанията.

От август 2018 г. до края на месец април 2021 г. общо изтъргуваният обем акции от капитала на дружеството е 10 147 628 броя, при най-ниска цена 1.35 лв. и най-висока - 1.85 лв. Балансовата стойност на една акция на "Градус" АД към 31.03.2021 г. е 1.30 лв. Цената на една акция на същата компания при затварянето на пазара на 05.05.2021 г. е 1.56 лв., а към - 07.05.2021 г. - е на ниво от около 1.45 лв., т.е. налице е спад от 6.4 %. "Горното не дава основания за съмнения за наличието на измами или нередности при продажбата на акции на дружеството на "Българска фондова борса" АД", смята КФН.

През лятото на 2018 г. КФН одобри проспекта на "Градус" за публично предлагане на емисия акции в размер до 55 555 556 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Предвидено бе окончателната емисионна стойност на акциите да бъде определена в ценовия диапазон от 1.80 лв. до 2.35 лв. за една акция. Надзорът е определил този диапазон въз основа на "комплексен анализ, включващ финансови показатели, очаквано развитие на групата, рискови фактори, глобално и регионално макроикономическо развитие и др., както и желанието на емитента "Градус" АД да постигне диверсифицирана инвеститорска база".

Ценовият интервал бил съобразен и с "извършената тройна оценителска експертиза за оценка на непаричната вноска на дъщерните компании в капитала на "Градус" АД, съгласно която максималната оценка на апортните вноски възлиза на 544 млн. лв. или 2.46 лв. на акция".

От КФН уточняват, че не биха могли да бъдат страна в публичното предлагане, нито да определят самостоятелно или да потвърждават определената от емитента емисионна стойност на акциите. "В приложимото законодателство не е предвидено изискване регулаторният орган да определя емисионната стойност на ценните книжа, което е единствено в правомощията на техния емитент", посочват още от надзора. От там изрично уточняват, че оборотите, които компанията реализира, нямат пряко отражение върху емисионната цена на една акция на дружеството.

Асоциацията на пенсионните дружества, които са купували от акциите на "Градус", също излезе с позиция по твърденията на Светослав Илчовски.

7 пенсионно-осигурителни компании са инвестирали общо 46 млн. лева в акции на "Градус" към 31 декември 2020 г., става ясно от становището на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в позиция до медиите. Подчертава се, че тази сума е едва 0.28% от активите, които фондовете управляват. "През 2018 г., когато "Градус" АД излезе на борсата, в негови акции са инвестирали не само пенсионно-осигурителни дружества, но и няколко банки, застрахователни компании и договорни фондове, които също управляват спестявания на гражданите", изтъкват от БАДДПО.

Пенсионно-осигурителните дружества са готови да извършат такава вътрешна проверка, но без конкретна насока тя би била неефективна, посочва още асоциацията. При установяване на злоупотреба, пенсионно-осигурителните дружества ще предприемат всички възможни действия за защита на интересите на техните клиенти, твърдят още оттам.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?