Класация за прозрачни финанси на общините

Методиката е разработена за да има по-голяма прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства от общините, каза зам.-министърът на финансите Владислав Горанов. Той се аргументира, че местната власт получава около 3 млрд. лв. от централния бюджет по делегираните от държавата дейности всяка година и събира още около 700 млн. лв. от собствени приходи.

Методологията включва няколко показателя. Единият е финансовата самостоятелност, който отчита дали общината може със собствени сили да изпълнява функциите си. Другият е финансова устойчивост, който измерва бюджетното салдо спрямо общите постъпления, размера на дълга като процент от собствените приходи и просрочените задължения.

Показателите за ефективност измерват един общински служител колко души обслужва, както и дела на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи. Последният показател е инвестиционната активност на местната власт, по който се следи дела на капиталовите разходи в общите.

Максималният сбор от точки е 100, но нито една община не го постига, дори не успява да влезе и в първа група над 80 точки. Във втора група между 60 и 79.9 точки са едва 7 общини. Масово общините са във трета и четвърта група от 20 до 59.9 точки. Най-зле е положението на общините в петата група – под 20 точки, където са три общини.

Проследяването на движението на общините в групи ще става на тримесечие.

За по-голяма сравнимост общините могат да бъдат сравнявани и по категории, определени на база население:

първа категория - София, Пловдив, Варна;

втора категория - градове с население над 50 000 жители;

трета категория - градове с население от 20 000 до 49 999 жители;

четвърта категория - градове с население от 6 000 до 19 999 жители;

пета категория - градове с население под 6 000 жители.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?