Класифицират и пържолите от догодина

Нова система ще определя добра ли е пържолата. Тя влиза в сила от вачалото на следващата година. Това става с наредба за окачествяване на кланичните трупове на свинското месо. Тя ще се прилага към всички промишлени кланици с капацитет над 200 прасета, съобщи д-р Цветан Димитров, директор на отдел "Животновъдство" в Министерство на земеделието и горите.

За тези кланици ще бъде задължително въвеждането на системата EUROP - на европейските методи за класификация на кланични трупове. Буквата S ще се дава за най-високо качество свинско, чието съдържание на месо без тлъстини е 60 процента. Р ще се окачествява най-ниския клас меса с 40 и по-малко процента нетлъсто месо.

Наредбата предвижда класифицирането на месото да се извършва от независим ветеринарен специалист и или зооинженер, преминал предварително обучение. За сега през такова специално обучение, осигурено от Министерството на земеделието и горите са преминали 14 специалисти, при необходими около 25, уточни Димитров.

Според дадения клас на месото ще се извършва и заплащането на свиневъдите. Това превръща системата EUROP в много важна, коментира Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите. В случай, че производителят не е съгласен с дадената класификация може да поиска арбитраж с възможност за повторно окачествяване на месото в рамките на 24 часа.

Всяка кланица трябва да има свой апарат, с който да се извършва класификацията, смята Чамова. Формулата, която е заложена във всяка класификация, ще се отчита с тази апаратура. Необходимата апаратура ще бъде купена от нашето министерство за всяка една от промишлените кланици, каза Цветан Димитров.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: