Ключови назначения в БНБ от 1 ноември

Дъщерята на Левон Хампарцумян оглави дирекция "Методология и финансови пазари"

Ключови назначения в БНБ от 1 ноември

Главен юрист и петима нови директори са назначени от 1 ноември в Българската народна банка (БНБ).

Те са във връзка с направените структурни промени в Централната банка, чиято цел е по-силен контрол над банковата система и подобряване на анализа на рисковете пред финансовите институции, за да не се повтори случая с фалита на КТБ. Реорганизацията обхваща управление "Банков надзор" и управление "Банково".

Сред новите назначения е и дъщерята на банкера Левон Хампарцумян – Румяна, която поема ръководството на дирекция "Методология и финансови пазари" в управление "Банково".

Останалите имена са на професионалисти от бранша, които не са известни на широката общественост.

Нели Драгинова е старият, нов главен юрист на БНБ

След като изпълняваше временно длъжността главен юрист на БНБ от днес Нели Драгинова вече е назначена като титуляр, съобщиха от Централната банка.

Тя зае поста, след като предишния главен юрист Нина Стоянова влезе в ръководството на БНБ която пое управление "Банково", след избирането на Димитър Радев за централен банкер.

Нели Драгинова работи в БНБ от 2011 г., като последователно е заемала длъжностите старши юрисконсулт и водещ юрисконсулт в дирекция "Правна" на БНБ.

Преди това е работила като адвокат в областта на търговското право и процесуално представителство.

Нели Драгинова е член на Правния комитет към Европейската система от централни банки.

Тя е магистър по право, завършила е СУ "Св. Климент Охридски" с допълнителни специализации в областта на международноправната защита на правата на човека по практически програми на Международната асоциация на адвокатите и Колеж по право на Англия и Уелс. Владее английски език.

Боян Бончев поема новата дирекция "Преструктуриране на кредитни институции".

Боян Бончев поема управлението на новата дирекция "Преструктуриране на кредитните институции", която е на пряко подчинение на централния банкер.

Боян Бончев е работил в управление "Банков надзор" на БНБ до 2008 г. като главен инспектор и ръководител на екип. След това е бил директор на дирекция "Управление на риска" в търговска банка, където професионалните му ангажименти са покривали области като контрол на кредитната дейност, мониторинг на кредитния портфейл и управление на пазарния, ликвидния и операционния риск.

Боян Бончев е ръководил и участвал в проекти по прилагане на стандартите Базел II и Базел III. Той е магистър по финанси, завършил е Университета за национално и световно стопанство, преминал е програма за обучение в сферата на банковото дело към Университет Джорджтаун, САЩ. Владее английски език.

Веселка Панева е оглави новата дирекция "Дистанционен надзор"

Веселка Панева е назначена за директор на новата дирекция "Дистанционен надзор" в управление "Банков надзор" на БНБ.

Тя работи в управление "Банков надзор" от 1995 г., като до момента е началник-отдел "Банкови анализи" в дирекция "Макропруденциален надзор и финансова стабилност".

Веселка Панева е постоянен представител в работната група за макропруденциални инструменти към Консултативния технически комитет на Европейския съвет за системен риск.

В продължение на една година - от 2014 до 2015 г. е работила в "Банк оф Ингланд" (Bank of England).

Веселка Панева е магистър по счетоводство и контрол, завършила e Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Михаил Димов начело на "Платежен надзор"

Михаил Димов е назначен за директор на дирекция "Платежен надзор" в управление "Банково" на БНБ.

Той работи в управление "Банково" от 2006 г., като последователно е заемал длъжностите експерт и ръководител екип "Политика на платежните системи".

В периода 2011 - 2012 г. Димов е работил като експерт в главна дирекция "Плащания и пазарна инфраструктура" на Европейската централна банка.

Той е постоянен представител в работната група по политика на платежните системи към Комитета по платежни и сетълмент системи към Европейската система на централни банки и алтернативен представител в Комитета по платежни и сетълмент системи към Европейската система на централни банки.

Михаил Димов е магистър по финанси, завършил е Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Румяна Хампарцумян стана шеф на "Методология и финансови пазари"

Румяна Хампарцумян е назначена за директор на дирекция "Методология и финансови пазари" в управление "Банково" на БНБ.

Тя работи в управлението на Централната банка от 2009 г., като последователно е заемала длъжностите експерт в отдел "Платежни системи" и началник на отдел "Надзор на платежните системи".

Преди постъпването си в БНБ, Румяна Хампарцумян работи като експерт в търговска банка в областта на картовите разплащания.

Представител е в работната група по платежен надзор към Комитета за платежни и сетълмент системи на Европейската централна банка, Комитета за плащанията и Експертната група по банково дело, плащания и застраховане към Европейската комисия и участва в експертни заседания на работна група "Финансови услуги" към Съвета на Европейския съюз.

Румяна Хампарцумян има магистърска степен по финансово и счетоводно управление от Lancaster University и бакалавър по финанси от McGill University. Владее английски и френски език.

Светла Николова поема "Платежни системи"

Светла Николова e назначена за директор на дирекция "Платежни системи" в управление "Банково" на БНБ.

Тя работи в управлението от 1997 г., като последователно е заемала длъжностите експерт и главен експерт, а от 2010 г. е началник-отдел "Платежни системи".

Тя има съществен принос за дефинирането и успешната реализация на значими проекти за развитие на плащанията и платежната инфраструктура в страната – внедряването на националната система за брутен сетълмент в реално време RINGS през 2003 г., въвеждането на международен формат IBAN на банковите сметки през 2006 г., внедряването на националния системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB) през 2010 г., е посочено в съобщението на БНБ.

Светла Николова е постоянен представител на БНБ в Комитета за платежни и сетълмент системи към Европейската система на централни банки и в Европейския форум на националните SEPA координационни комитети към Европейската комисия.

Светла Николова е магистър по бизнес администрация. Завършила е Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Erasmus University, Ротердам. Владее английски език.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?