Кметът на Ботевград не е в конфликт на интереси, защото не живеел на един адрес с жена си

Иван Гавалюгов, Снимка: Община Ботевград

Съдът е отменил решението на антикорупционната комисия КПКОНПИ, с което бе установен конфликт на интереси на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Според комисията той е нарушил закона, защото след избирането му на поста е прекратил производства за премахване на кабелни мрежи на фирмата, която е управлявал преди да стане кмет. След като поема общината, Гавалюгов продава дяловете си на майката на децата си.

Историята е от 2014 г. Тогава по разпореждане на бившия кмет Георги Георгиев общински служители правят проверка на кабелни мрежи, изградени от фирмата на Гавалюгов. Констатират, че са незаконни и трябва да се премахнат. Гавалюгов първо обжалва, а след това печели изборите и като кмет издава заповеди за прекратяване на производствата.

"Комисията приема, че при издаване на заповедите Гавалюгов е бил повлиян от частния интерес на свързаното с него лице. В конкретния случай частният интерес на свързаното лице се изразява в това образуваните срещу дружеството, в което тя е съдружник, административни производства да бъдат прекратени. Облагата се изразява в избягване на санкция – в случая – премахване на незаконни строежи. Налагането на санкция неминуемо ще се отрази на имуществото и дейността на дружеството, което от своя страна ще рефлектира в патримониума на свързаното лице", пишеше в решението на КПКОНПИ.

На различни адреси

Според административния съд на София-област обаче конфликт на интереси няма, тъй като липсва една от основните предпоставки Гавалюгов и майката на децата му да се считат за свързани лица – общ адрес. Това е ключово, защото никъде в законодателството няма определение за "фактическо съжителство", в каквото е бил Гавалюгов, а само за "семейство". Освен тези, сключили граждански брак, то включва и "съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес", заедно с децата им до определена възраст. Случаят на Гавалюгов не попада в тази хипотеза, тъй като двамата живеят на различни адреси. От КПКОНПИ са приели, че двамата са в съжителство, защото имат общи деца и трябва да се грижат за тях, но това не е правилно, разсъждава съдия Мария Попова.

"От справката в националната база данни "Население" се установява, че лицата нямат общ постоянен или настоящ адрес, с оглед на което не се установява по безспорен и безпротиворечив начин фактическото им съжителство. Следва да се вземе предвид, че това понятие не включва и не се определя от наличието или липсата на общи деца на лицата, нито от броя им, а от това дали същите обитават, съжителстват на едно и същ адрес, имат общо домакинство и пр. Хипотезата, при която един мъж може да има деца от различни жени, със или без брак, не го прави само по себе си във фактическо съжителство с която и да е от майките, ако липсва елементът на общ настоящ адрес", пише в съдебното решение.

Като доказателство за съвместното съжителство от КПКОНПИ са посочили сигнала срещу Гавалюгов и писмо от МВР-Ботевград, но това не е начинът да се установи дали двама души живеят заедно, посочва съдът.

"Последното не може да се приеме като валиден способ за установяване на елементи от гражданското състояние на едно лице, нито в него е уточнено как, с какви методи и доказателства е било установено фактическото съжителство между лицата", твърди съдебното решение.

Няма частен интерес

Няма данни и Гавалюгов да се е опитал да обслужи частен интерес с прекратяването на четирите производства, въпреки че те засягат фирма, която е управлявал доскоро. Причината е, че преди да стане кмет той е продал дяловете си.

"Неправилно е прието, че частният интерес на дружеството е повлиял върху обективното и безпристрастно изпълнение на служебните задължения на кмета на община Ботевград. Липсата на частен интерес и следващата го облага налагат извода, че издаването на процесните заповеди не съставлява нарушение", посочва съдия Попова.

Решението не е окончателно.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?