Кметовете на Раднево и на село от общината се оказаха съпрузи

Антикорупционният фонд сезира Комисията за конфликт на интереси

Кметовете на Раднево и на село от общината се оказаха съпрузи

Кмет на общински център и кметски наместник от същата община са в съпруженски отношения. Ситуацията е възникнала след избирането на кмета на последните местни избори през 2015 г. Кметският наместник е назначен преди това.

По този повод Антикорупционният фонд е сезирал Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) за потенциален конфликт на интереси, съобщиха от фонда.

"Законодателството в случая е категорично, че лице, заемащо публична длъжност, няма право да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес при положение, че именно кметът е работодател и ръководител на кметските наместници", се казва в изпратения до комисията правен анализ на ситуацията.

В правомощията на кмета е решението дали едно лице ще продължи да осъществява функциите си на кметски наместник или ще бъде освободено от заеманата длъжност, посочват от фонда.

Според закона за местното самоуправление кметските наместници продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на срока на мандата до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

Антикорупционният фонд смята важно да се изясни дали в тази ситуация кметът на общината не действа в конфликт на интереси по отношение на свързаното с него лице.

Проверката на юристите от правния център установи също, че според публикуваните на интернет страницата на общината декларации, единият от двамата съпрузи не е декларирал възникналата ситуация след местните избори, което е директно нарушение на закона и подлежи на санкция.

Заради етичните правила на фонда имената на кмета и кметския наместник, живеещи на съпружески начала, не се съобщават до приключване на проверката.

По-късно в парламента депутатът от БСП Драгомир Стойнев даде пример как едно семейство си разпределя държавни и общински пари.

"Кметът на община Раднево - г-н Тенев назначава жена си за кметски наместник в село Ресиманово. Как ви звучи това кметът и кметският наместник да седят, да си пият кафето и да разпределят държавни и общински пари", попита Стойнев.

Теньо Тенев е избран за кмет на Раднево като кандидат на ГЕРБ на изборите през 2015 г. По професия е ветеринарен лекар. Женен е за Светла Тенева, която е кметски наместник на село Рисиманово в община Раднево от 2002 г. Кметът на Раднево също е бил кметски наместник на село Рисиманово в периода от 1999 г. до 15 май 2000 г., става ясно от сайта на общината.

Теньо и Светла Теневи не бяха открити за коментар.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?