Кметовете не са информирани за туристическия потенциал на общините си

Кметовете не са информирани за туристическия потенциал на общините си

Общинските власти нямат информация за потенциалните обекти на тяхна територия, около които може да се развие туристическата индустрия, съобщи председателят на Държавната агенция по туризъм (ДАТ) Анелия Крушкова. Тя присъства на туристическото изложение “Ваканция”, което се провежда в столицата в четвъртък. 

Анкетните карти, които местните власти са попълнили, са показали, че голяма част от тях нямат достатъчно информация какви са перспективите пред развитието на туристическата индустрия на територията на тяхната община, уточни Крушкова.

Така например от община Черноочене, област Кърджали, са написали в анкетните листове, че не виждат възможност за развитието на туризма при тях, каза Анелия Крушкова. Местната власт е пропуснала факта, че на своя територия има резерват “Железна” и ловно стопанство.

Анкетата на ДАТ сред общинските власти е показала, че те не възприемат традиционни празници и фестивали, които се провеждат на тяхна територия, като туристическа атракция и не подават никаква информация за тях.

Малките общини, които реализират много малко собствени приходи, са по-активни при разработването на туристически продукти, съобщи председателят на агенцията по туризъм. Докато големите и богати общини почти не проявяват интерес за разработване на проекти.  

Общините ще са основните субекти, които могат да кандидатстват с проекти за европейско финансиране по оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 година. В нея са предвидени над 204,1 млн. евро за подобряване на туристическите услуги и реклама.

Според Анелия Крушкова за местните власти е добре, че все още няма идентифицирани туристически региони в страната, но тези, които не са заложили перо “туризъм” в бюджетите си за тази година, няма да успеят с разработването на тези проекти. 

Крушкова уточни, че в края на март – началото на април ще се срещне на място с всички представители на местните власти, за да чуе визията им за развитие на тяхната община.

По същото време в столицата председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Красимир Мирев съобщи, че се опасява за усвояването на парите от европейските фондове. Проблем според него е фактът, че нито една от оперативните програми все още не е одобрена от Европейската комисия. Красимир Мирев отбеляза, че няма яснота на правилата за финансиране на общинските програми по оперативните програми.

Националното сдружение провежда 18-то си общо събрание днес.

Споделяне

Още от Бизнес