КНСБ предлага дефицит до 1.7% за по-високи пенсии и майчински

Иска нов дебат за формиране цената на труда на чиновниците и в реалната икономика

КНСБ предлага дефицит до 1.7% за по-високи  пенсии и майчински

КНСБ ще предложи на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) във вторник по-висок бюджетен дефицит - до 1.7 на сто от БВП, което би позволило направителството да даде по-високи пенсии и майчински, стана ясно кръгла маса "Заплащането на труда в България - предизвикателства и перспективи".  Според синдиката така държавата ще си осигури допълнително около 300 млн. лв. и в получаващите се около 900 млн. лв. за тези пера може да вмести повишаване на пенсиите с 10 процента, вместо с предлаганите от финансовия министър Симеон Дянков 9.3 процента, вдигане на майчинските поне на 290 или 310 лв. и повишаване на минималното обезщетение за безработица - 60 на сто от новата минималната заплата или 9.30 лева на ден.

За вдигането на майчинските до предлаганите от синдикатите суми са нужни съответно 25 и 35 млн. лв., а за повишаване на обезщетението за безработица – 50 млн. лв. допълнително.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров предложенията на синдиката може да се постигнат с повишаване на събираемостта на приходите в бюджета, за което във вторник ще бъдат предложени 5-6 мерки. С тях може да се осигурят допълнителни 500-50 млн. лв. приходи в хазната.

Предлаганата минималната работна заплата в нетния си размер едва ще покрива средствата, необходими за физическо оцеляване, заяви Пламен Димитров.

При пенсиите крайно недостатъчният дори за компенсиране на инфлацията среден процент от 9.3 и диференцираното му прилагане съобразно годината на пенсиониране в никакъв случай не решава проблемите, а напротив – задълбочава ги, посочват от профсъюза и допълват, че промените приключват с новите размери на социалната пенсия – 110 лв., на минималната пенсия за осигурителен стаж – 150 лв., и тавана на осигурителния доход – 2200 лв.

"Без добри новини за майките, за децата, за хората с увреждания, за безработните, за всички, които "тежат" на системата за социално подпомагане", заяви Димитров.

В КНСБ не въприемат идеята на финансовия министър за въвеждане на диференцирана минимална работна заплата по региони. По думите на Пламен Димитров  това предложение не отговаря на приетите от България международни принципи, че за равен труд се полага равно заплащане.

"Няма как да се съгласим, че във Видин, да речем, минималната заплата ще бъде по-ниска от тази в София, поради причина, че във Видин хората са второ качество, да речем", добави Димитров.

Синдикатът смята, че трябва да се подкрепи сезонната заетост и при шест месеца осигуряване и заетост да може да се ползва четири месеца обезщетение на минималното ниво. Освен това КНСБ ще настоява за увеличение на единните стандарти в образованието поне с десет процента, за което са нужни от 80 до 100 млн. лв.

КНСБ ще инициира и дебат за цената на труда в националния съвет, за да се регламентира формирането, оценката и заплащането на труда в реалния сектор и в бюджетните системи. Според КНСБ все още има звена в администрацията, в частност в общинската, които не са получили увеличение на заплатите след въвеждането на новия модел за заплащане на чиновниците и ефектът е бил различен за отделните ведомства и по отношение на различните категории служители.  Затова  за тях трябва да има специализирани целеви мерки, смятат в профсъюза.

Според Димитров са твърде песимистични и очакванията за работещите в различните бюджетни дейности. Планираните средства за образование са 3.5% от БВП, или 9.3% от общите разходи, въпреки че в образованието са съсредоточени приоритетите на правителството.

"Трудна година се очертава за центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи за деца, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, трансфузионната хематология и преработване на кръв и кръвни продукти, регионалните здравни инспекции и др. Затруднения в тях ще има както за текущата издръжка, така и за без това ниските възнаграждения, които остават непроменени вече четвърта година. Това води до демотивация на персонала и напускане на системата, без да е налице интерес от новопостъпващи", каза още профсъюзният лидер.

Споделяне

Още от България