КНСБ: Управляващите ще използват доклада на Световната банка, за да не вдигат разходите за МВР

Синдикатите са съгласни за раздутата администрация, но оспорват, че в МВР се взимат много пари

КНСБ: Управляващите ще използват доклада на Световната банка, за да не вдигат разходите за МВР

Докладът на Световната банка за разходите за полицейска и противопожарна дейност, е опит на изпълнителната власт преди бюджетната процедура да си осигури аргумент да не ги увеличава. Това обяви в четвъртък Любомир Костов, икономист от КНСБ.

Лидерът на синдиката Пламен Димитров пък каза, че методологията, по която е направено проучването, е неясна и се съпоставят несъпоставими величини по странен начин, съотнесени с брутния вътрешен продукт на глава от населението.

Докладът на Световната банка за разходите за полиции и пожарникари е направен на база данни за 2016 г., предоставени от МВР. Той е по поръчка на финансовото министерство, като целта е подобряване на използването на средствата без да се съкращава бюджетът на МВР. Вътрешното ведомство има най-големия бюджет, като за тази година средствата възлизат на 1.3 млрд. лв.

Докладът на Световната банка опровергава някои наложени тези – като например, че разходите за МВР са прекалено големи, а заплатите на полицаите - ниски.

Спор за заплатите на полицаите

"Обратно на общоприетото схващане, възнагражденията на полицейските служители в България не изглеждат ниски спрямо БВП на глава от населението... Средната заплата на българските полицейски служители, изразена спрямо БВП на глава от населението, е на същото ниво, както в Швеция и Словения и е по-висока от тази в Дания, Естония, Литва и Латвия. Във всички случаи заплатата включва вноски за социално осигуряване, които се заплащат от работодателя, които са най-високи в България", е посочено в доклада на Световната банка.

Българските служители в сектор "Сигурност " получават 2.6 пъти по-малко в реално изражение по покупателна способност от тези в Швеция и 1.7 пъти по-малко от словенците, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

В сектор "Сигурност" обаче не са само полицаи и пожарникари, които изследва финансовата институция, а влизат още и заплатите на военни, ДОНС, НСО, разузнаването и Гражданска защита. Освен това сравнението на КНСБ е спрямо покупателната способност, а това на Световната банка спрямо БВП на глава от населението.

"В България персоналът на МВР е сред най-добре платените със среден месечен разход на човек в размер от около 1776 лв. за 2016 г. Основната причина за този висок среден месечен

разход на човек са високите социални вноски, които представляват 51% от разхода за персонал", смята Световната банка. И допълва: "Въпреки това, полицейските синдикати се оплакват, че полицейските служители не получават достатъчно високо заплащане, индексирането на заплатите е ниско, а отговорностите на персонала нарастват. През 2018 г. за МВР е предвидено увеличение на средствата за персонал със 155 млн.лв."

"В 980-те евро (1776 лева), споменати в доклада, се калкулират и разходите за социални осигуровки, като според същия доклад те са около 51%. Когато се махнат тези 51 на сто от 1776 лева, остават 881 лева. Тези пари се облагат с данък от 10 процента и реално нетната заплата, която получава служителят е 800 лева", каза Любомир Костов.

Според него България във всички страници на доклада се сравнява със страни от Балканския полуостров, а не трябва да се забравя, че страната ни е външна граница на ЕС и разходите в този сектор не трябва да се сравняват със страни като Албания, Македония, Черна гора, Сърбия.

В доклада на Световната банка разходите за полицаи и пожарникари у нас са сравнявани със страните от Централна и Източна Европа, които са членове на ЕС, както и Румъния, Хърватия и Словения. Няма сравнения с посочените от Костов страни.

Любомир Костов все пак признава, че числата в доклада на Световната банка сами по себе си са верни, но са така представени и тълкувани, че се създава усещането, че полицаите и пожарникарите в България получават заплати като тези в Швеция. Не трябва да се забравя, че има 13.5% незаети места в сектора, допълни Костов.

Текучеството е сред полицаите и пожарникарите със средно образование, където заплатите са най-ниски и няма възможност за растеж в кариерата, е посочено в доклада на Световната банка. Това е и една от препоръките - да се реши въпросът с кариерното развитие на тези полицаи.

Заплатите на пожарникарите

Венцислав Станков, президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите в България към КНСБ, коментира, че един пожарникар в България след увеличенията от 1 януари и от 1 март 2018 г., получава между 900 и 1100 лева. Това са служителите, които работят на терен, а не ръководен състав.

По проучвания на синдиката в сферата на пожарната безопасност и защита на населението в Европа се отделят от 0.6 до 1.1 на сто от БВП в скандинавските страни. В България едва достигаме 0.2 от БВП, каза Станков. Според него трябва да се прекрати това перманентно недофиннасиране на сектора, за да се подобри услугата за населението.

В доклада на Световната банка обаче заплатите на пожарникарите не са посочени отделно.

Съгласие за раздутата администрация

КНСБ е съгласна с извода на Световната банка за раздутата администрация и неправилното управление на човешкия ресурс в структурите на МВР като цяло. Те настояват административната тежест да се намали за сметка на увеличението на служителите, които са на терен - пожарникари и полицаи.

Именно това е и целта на доклада на Световната банка, който посочва, че това може да стане чрез намаляване на областните дирекции на МВР от 28 на 7 и освобождаването на около 1500 души администрация. Докладът препоръчва още да няма назначения на нови полицаи, а те да бъдат разпределени по-ефективно по области.

Според Станков е чудно по каква методика са изчислени процентите, защото България е една от страните с много малък брой пожарникари на 1000 души население - под 0.8 на сто, а в Европа средният брой пожарникари е много по-голям - в Австрия наближава 19 на 1000.

Данни за пожарникарите в доклада на Световната банка няма, но има за полицаите. България няма нужда от повече полицаи, за да подобри предоставянето на услугата, смятат експертите на банката. С 312 полицейски служители на сто хиляди души, страната ни е много близо до средната стойност за ЕС от 313 полицаи и малко над средната стойност от 300 полицаи в световен мащаб (ООН, 2006 г.).

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?