КНСБ: Жената-майка се ползва с особена закрила по конституция

КНСБ: Жената-майка се ползва с особена закрила по конституция

Правата на бременните жени и майките, включително и уредените в Кодекса на труда, са свързани с конституцията, която прогласява един съществен принцип: “жената-майка се ползва от особената закрила на държавата“. Така зад правните норми от Кодекса на труда се крият конституционни, а не законодателни измерения. Това се казва в позиция на КНСБ  по повод искането на работодателите да не се начислява редовен платен годишен отпуск в периода на майчинството.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отбелязват от бизнеса. В позицията се допълва още, че резонно, за времето на ползване на тези отпуски, работникът и служителят получава обезщетение от държавното обществено осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд.

Според бизнеса "няма никаква причина този период да се взема предвид при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго предназначение, а именно - възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд".

“Трудовият стаж, като категория, има много по-дълбоки измерения от разбирането за действително полагане на труд. В чл.352 от Кодекса на труда има уредени редица хипотези, съгласно които конкретно определени периоди от време се признават за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил реално“, посочват от синдиката.

“Едва ли настоящето състояние на националната ни демографска картина дава основание да се правят нови ерозиращи интервенции в нея с оглед егоистични интереси на определени субекти“, посочват от синдиката и призовават искането на работодателите да бъде оставено без уважение. 

Споделяне

Още от България