Кодекс ще гарантира прилагането на европейските закони в българските съдилища

Българските съдилища ще трябва да съдят по европейските закони, а България да признава съдебните решения на съдилищата на всички 25 страни-членки на ЕС от 2005 година. Това предвижда проект за български Кодекс за международно частно право. Той беше представен от зам.-министъра на правосъдието Маргарит Ганев и авторите на кодекса, сред които са председателят на правната комисия в НС Анелия Мингова и проф. Теодор Чипов.

Кодексът регламентира международното признаване на българското право и решенията на нашите съдилища и прилагането на европейските закони в нашия съд, изпълнението на чужди съдебни решения тук и въпросът кога, кое право ще се прилага в нашите съдилища - българското или чуждестранното. Той е необходим във връзка с присъединяването ни към ЕС и европейското правно пространство.

По европейските закони ще може да се гледа договорното, облигационното, вещното и дружественото право, брачните дела, завещанията, осиновяванията, незаконното обогатяване, родителските права и родителската отговорност, отвличането на деца, имиграционни дела. Само в български съдилища ще се гледат делата за недвижими имоти на българска територия, трудови спорове, права на потребителите и съдебни спорове около някои обекти на индустриална собственост. Според Анелия Мингова, цитирана от Дарик радио, до два месеца кодексът ще бъде гласуван в НС и ще влезе в сила още догодина, преди присъединяването ни към ЕС.

Споделяне

Още от България