Кодекс сменя Закона за застраховане

Кодекс за застраховане ще замени действащия сега Закон за застраховането, след като парламентът го одобри. Правителството прие на заседанието си в четвъртък проект на кодекса.

Целта на документа е да се защитят максимално интересите на потребителите на застрахователни услуги и хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на застраховането, поясни след приемането на проекта председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов.

Минималният гаранционен капитал на лицензираните животозастрахователни дружества става 6 млн. лв., а на общозастрахователните дружества капиталът трябва да е между 4 и 6 млн. лв. в зависимост от видовете застраховки. Увеличаването на капитала е заради синхронизирането на застраховането у нас с това в ЕС.

Комисията за финансов надзор (КФН) има право да отнеме лиценза на застраховател, ако той не спазва изискванията за платежоспособност и в установените срокове не изпълни плановете за възстановяване на платежоспособността, както и ако неправомерно отказва плащане, покрива със закъснение или частично задължения по застрахователните договори, или по друг начин грубо нарушава правата на застрахованите.

Лицензът ще се отнема и когато застрахователят престане да извършва дейността си за повече от 6 месеца, извършва друга търговска дейност, освен тази, за която е получил лиценз и т.н. Отнемането на лиценза обаче няма да го освобождава от задълженията му по вече сключените договори, е записано в проекта за застрахователен кодекс.

Документът предвижда запазване на разпоредбите от Закона за застраховане, според които застраховките "Гражданска отговорност" - за автомобилистите, и "Злополука" - за пътниците в обществения транспорт са задължителни.

Кодексът предвижда глоба 100-500 лв. за лица без "Гражданска отговорност" или "Злополука", а при повторно хващане глобата става 200-1 000 лв.

За юридическите лица наказанието е имуществена санкция 500-5 000 лв., а при следващо неспазване 1 000-10 000 лв. Законът за застраховането предвижда същия размер на санкциите.

Кодексът предвижда създаването на Национално гаранционно бюро. То ще бъде учредено след сливане на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Гаранционния фонд. Бюрото ще бъде сдружение с нестопанска цел. В него ще членуват застрахователите, които сключват договори за задължителните застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука".

Националното гаранционно бюро ще изпълнява и функциите на национално бюро "Зелена карта" в страната. Бюрото ще взаимодейства с МВР за изграждането на система за регистрация на пътно-транспортните произшествия и за ограничаване на застрахователните измами в областта на задължителното застраховане.

Към датата на приемането на България в ЕС застраховките "Гражданска отговорност" и "Зелена карта", която е задължителна за колите, които напускат страната, ще се слеят, поясни Николай Петков, началник отдел в КФН. Това ще повиши цената на сегашните годишни полици с около 90-100 лева.

"Зелена карта" за масовите автомобили от 1400 до 2000 кубически сантиметра за една година е 319 евро. Най-евтината застраховка "Зелена карта" в момента струва 77 евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?