Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Кой кой е в новото правителство

19 коментара
Кой кой е в новото правителство

Служебният премиер проф. Георги Близнашки е роден на 4 октомври 1956 г. в с. Скравена, Софийска област. Възпитаник е на Английската езикова гимназия и на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, специалност "Право“. От 1983 до 1987 г. е асистент, до 1990 г. е старши асистент, а от 1988 г. е доктор по конституционно право с тема на дисертацията "Правно положение на постоянните комисии в Народното събрание“.

От 1990 г. до 2004 г. е главен асистент по конституционно право в Юридическия факултет на СУ. От 2009 г. е професор по конституционно право. Преподава дисциплини в бакалавърски и магистърски програми на СУ, ЮЗУ "Неофит Рилски“-Благоевград, ВСУ "Черноризец Храбър“ и Нов български университет.

През първата половина на 90-те години Георги Близнашки е бил експерт към Националната кръгла маса, експерт към Конституционната комисия на Великото народно събрание и народен представител в 36-то Народно събрание. През 2004-2005 г. е експерт към Комисията за изменения и допълнения в конституцията, образувана от 39-то Народно събрание.

През 2005-2006 г. е наблюдател в Европейския парламент, а през 2007 г. депутат в ЕП, член на Конституционната комисия и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

В периода 2005-2009 г. е народен представител в 40-то Народно събрание, член на Комисиите по образование и наука и по европейските въпроси.

През февруари 2014 г. оглавява Инициативния комитет за произвеждане на референдум за изборна реформа. Същия месец Близнашки е изключен от БСП "за работа срещу партията".

Автор е на повече от 70 научни трудове на конституционно-правна тематика – монографии, студии и статии.

Вицепремиерът по икономическа политика и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева е родена е на 8 август 1975 г.

Завършила е немска езикова гимназия в Пазарджик. Магистър по право от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.

От 2001 г. до 2003 г. е адвокат. През 2003 г. е назначена за юрисконсулт, а от 2007 г. е директор на дирекция "Правно-нормативно и административно обслужване“ в Министерство на околната среда и водите. От август 2009 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Има специализации по "Развитие на способностите за извършване на оценка на въздействие на законодателство и политики” по проект "За добро обществено регулиране: институционализиране на процеса на оценка на въздействието в държавната администрация", Консорциум "Джейкъбс енд Асошиейтс Юръп Лимитид”; по Европейско право; "Човешки права и околна среда" във Венецианска комисия в Триест, Италия; по "Стратегическо планиране и координация за оценка на въздействието на законодателство и политики и участие на обществеността във взимане на управленски решения“ в Института по публична администрация в Дъблин, Ирландия, и в Националното училище по администрация в Париж, Франция.

На 23 януари 2012 г. е назначена за главен секретар на президента.

От 13 март до 29 май 2013 г. е вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство, назначено от Росен Плевнелиев. След това е началник на кабинета на държавния глава. Владее английски и немски език.

Вицепремиерът по социална политика и министър на труда и социалната политика проф. Йордан Христосков работи в секция "Макроикономика” на Института за икономически изследвания към БАН. Професор е в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски”, където преподава социална политика и социално осигуряване. Автор е на два монографични труда, два учебника, сборник с публицистични статии и има голям брой участия в колективни монографии.

Бил е заместник-министър и министър на труда и социалните грижи (1991-1994 г.), министър в служебното правителство на Ренета Инджова, съветник на президента по социалните въпроси (1995-1997 г.) и Управител на НОИ (2000-2009 г.).

Член е на Бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване, консултант и експерт по голям брой проекти на Европейската комисия, Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Програмата на ООН за развитие.

Христо Иванов, вицепремиер по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието е роден на 13 септември 1974 г. в София.

Магистър по право от Софийския университет "Свети Климент Охридски“. Специализира във Fulbright/Hubert Humphrey Fellowship Program, Washington College of Law, във Вашингтон (САЩ) в областта на правото на национална сигурност и процедурите по съдебни назначения в САЩ.

От 1996 г. до 2002 г. работи като координатор на проекти в областта на законодателната и съдебната реформи в рамките на Инициатива за Върховенство на закона на Американската асоциация на юристите (American Bar Association - Rule of Law Initiative). От 2002 г. до 2006 г. е независим консултант по проекти на международни институции, програми за международна техническа помощ и частни клиенти, свързани с оценка на законодателството и утвърждаване върховенството на закона.

От 2006 г. досега заема длъжността Програмен директор на Български институт за правни инициативи, където ръководи проекти в областта на съдебната реформа, превенцията на корупцията и утвърждаване на върховенството на закона.

От 2002 г. е вписан като адвокат.

Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова, е родена на 19 януари 1976 г. в София. Магистър по финанси от УНСС със сертификат за следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от университета “Джордж Вашингтон” САЩ, като стипендиант на USAID и университета Джорджтаун.

От 2001 г. до 2003 г. Илияна Цанова работи в одиторския отдел на "Делойт-България”, като първоначално започва като стажант в отдел анализ на финансови злоупотреби и съдебни експертизи в Делойт-Вашингтон.

От 2003 г. до 2014 г. работи за Европейската банка за възстановяване и развитие. От 2006 до 2014 е в централата на ЕБВР в Лондон.

Има богат опит в структурирането, договарянето и изпълнението на инвестиции в дялов капитал и дългово финансиране на инфраструктурни проекти в страни от Югоизточна Европа, Украйна и Русия, както и в съфинансирането на проекти със средства от Европейския съюз. Като представител на ЕБВР, Илияна Цанова е работила с правителства и международни финансови институции по преструктуриране на публични дружества за комунални услуги, създаването на регулаторни органи в областта на водния сектор, публично-частни партньорства, структуриране на иновативни инвестиционни инструменти за инвестиции в инфраструктура, както и фискална децентрализация.

Председател е на борда на директорите на MIDF, инвестиционен фонд за инвестиции в инфраструктура на Западните балкани. Създател е на Фонд ФЛАГ ЕАД в България и член на борда на директорите (в оставка).

От 13 март до 29 май 2013 г. е вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз в първото служебно правителство, назначено от Плевнелиев.

Васил Щонов, министър на икономиката и енергетиката

Роден е на 25 април 1972 г. в гр. Пловдив. Възпитаник е на Английската езикова гимназия в гр. Пловдив. През 1995 г. завършва Университета на Пенсилвания в САЩ с дипломи бакалавър на науките по електронно инженерство и финанси, а от 1999 г. е магистър по бизнес администрация от Масачузетския Технологичен Институт (MIT).

До 2004 г. работи в САЩ като инвестиционен банкер в областта на енергетиката и технологиите и като консултант по управленски въпроси. Управлява някои от най-големите сделки по сливане и придобивания, сред които обединението на "Бел Атлантик" и GTE. През 2004 г. основава офиса на международната консултантска фирма "МакКинзи" в София, където работи до 2009 г., главно в банковия сектор, енергетиката и телекомуникациите.

От 2010 г. до 4 август 2014 г. заема поста Директор "Маркетинг и стратегии" в кабелната компания "Близу".

Женен, с две деца.

Мирослав Ненков, министър на здравеопазването

Мирослав Ненков е роден на 15 март 1969 г. в град София. Завършил е медицина в София през 1995 г. Специализирал е анестезиология и интензивно лечение. Има преминати курсове в областта на органното донорство и координирано донорство в Испания и Италия.

Работи в болница “Царица Йоанна” и болница “Лозенец” като координатор по донорство, и в кардиохирургията на болница “Св. Анна” в София. От 2009 г. досега е координатор по донорство и изпълняващ длъжността началник отделение в Клиниката по анестезиология, реаниматология и интензивно лечение при ВМА - София. В периода март - май 2013 г. е бил заместник-министър на здравеопазването в служебното правителство на Марин Райков.

Йордан Бакалов, министър на вътрешните работи

Йордан Бакалов е роден на 1 септември 1960 г. в град Асеновград. Завършил е Висшия химико-технологичен и металургичен институт - София (1987 г.) и външна търговия в Пловдивския технически университет (1998 г.). През 2009 г. защитава докторска степен по научна специалност "„Организация и управление извън сферата на материалното производство” - Национална сигурност.

От 2012 г. е доцент и преподавател по национална сигурност в Новия български университет и в Колежа по икономика и администрация в Пловдив.

Йордан Бакалов е народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание.

Председател е на Комисията по национална сигурност и член на Комисията по бюджета и финансите в 38-то НС. В 39-то Народно събрание е член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В 40-то Народно събрание е председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и председател на парламентарната група ОДС.

В 41-то Народно събрание е председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Румен Порожанов, министър на финансите

Роден е на 17 август 1964 г. Магистър е по "Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и по "Отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт“ от УНСС.

Дългогодишен служител на Министерството на финансите. От август 2009 г. до март 2011 г. е началник на кабинета на министъра на финансите, след което заема длъжността изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" до септември 2013 г. От февруари 2014 г. е председател на Управителния съвет на Центъра за стратегически анализи, финансиране и европейски фондове.

От 1993 г. до 2014 г. е заемал различни ръководни длъжности в реалния и в публичния сектор, сред които председател на Борда на директорите на "Арсенал" АД-Казанлък (1993-1999 г.), председател и член на УС на Булгартабак Холдинг АД (2001-2005 г.), член на УС на Sofia Tobacco Company (2005-2011 г.), председател на Борда на директорите на "Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис“ и представител на Годишното общо събрание на акционерите (юни 2010-февруари 2011 г.) и председател и член на Надзорния съвет на Българска банка за развитие (от септември 2009 г.).

Николина Ангелкова, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Родена е на 30 ноември 1979 г. Ангелкова е възпитаник на Harvard Business School - Бостън, САЩ, по програма за ръководни кадри "Развитие на лидерски умения“. Магистър по право от УНСС със специализация "Фирмено управление“ от Института за следдипломна квалификация на УНСС.

Има специализации по финансово управление на структурните фондове на ЕС, по европейско право и по регионална политика и структурни фондове в Института по публична администрация в Маастрихт и в Регионалния институт за административна реформа в Нант, Франция.

От 2002 г. до 2006 г. е председател на Асоциацията за правно развитие и юридически съветник в парламентарната комисия по регионална политика и благоустройство.

В периода 2005-2010 г. е собственик на "Николова и партньори консулт“, последователно е генерален директор на компанията "Херчеса България“ ЕООД (2007-2009 г.) и управител на "Хелектор България ЕООД“ (2009-2010 г.).

През 2010-2011 г. е ръководител на звено "Контрол, комуникация и координация” към министъра на регионалното развитие и благоустройството. През 2011 г. е член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, а до 2013 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор европейски въпроси.

Омъжена, с едно дете.

Румяна Коларова, министър на образованието и науката

Румяна Коларова е университетски преподавател и изследовател. Завършила е Софийския университет "Св. Кл. Охридски”, специалност философия. Защитила е докторска дисертация на тема: "Понятието политическа сила в съвременната политическа теория“.

Автор е на над 50 научни публикации и повече от 300 публикации в периодичния печат. Председател на Управителния съвет, на "Център за изследвания и политики за жените", член на УС на Българската асоциация по политически науки.

На 12 декември 2013 г. е назначена за секретар по връзки с гражданското общество.

Велизар Шаламанов, министър на отбраната

Велизар Шаламанов е роден на 24 декември 1961 г. в гр. Карлово. Завършва с отличие и златен медал Математическа гимназия “Акад. Кирил Попов” през 1979 г. в Пловдив, а през 1984 завършва с отличие и златен медал ВНВВУ “Георги Бенковски” в Долна Митрополия, магистър по радиоелетроника.

През 1991 защитава дисертация в Киев – доктор по кибернетика, а от 1998 г. е доцент по автоматизирани системи за управление.

През 1995 г. завършва военна академия “Г. С. Раковски” – магистър по организация и управление на оперативно-тактическото разузнаване. Преминал е курсове в САЩ и Германия, както и в Европейския център за изследвания по сигурността "Джордж Маршал“.

От 1984-1998 г. последователно служи като офицер в поделения на Българската армия, в т.ч. в Института по системи за управление на ГЩ като началник на сектор „Военни интелигентни системи“ и в Главния щаб на Сухопътни войски – управление "Разузнаване и електронна борба“.

В периода 1998-2001 г. е заместник-министър на отбраната по военната политика, планиране и интеграция, както и член на Съвета по сигурността на МС, Междуведомствения комитет за интеграция в НАТО. Председател е на Борда на директорите на ТЕРЕМ ЕАД.

От 2001 г. до 2009 г. работи в БАН като съветник на председателя на БАН по национална сигурност и отбрана, директор е на програми в Центъра за изследване на националната сигурност и отбраната, ръководител на секция "Изследване и развитие на информационните системи“ в Института за паралелна обработка на информацията. Съосновател на Сдружение "Джордж Маршал“ – България и Асоциация на офицерите от резерва "Атлантик".

От 2008 г. до 2010 г. е член на Европейския форум за изследвания по сигурността и иновации ESRIF.

Даниел Митов, министър на външните работи

Даниел Митов е роден на 4 декември 1977 г. в град София. Завършва СУ "Климент Охридски“, специалност политология. Участва в програмите за обмен "Маршал“ на Marshall Memorial Fund (German Marshall Fund of the US), както и в "Programme des personnalites d’avenir” на френското външно министерство. Специализира „Политически умения“ в Центъра за продължаващо обучение на Новия български университет.

През 2006 г. става изпълнителен директор на фондация "Демокрация“, а след това и заместник-председател на Демократи за силна България (ДСБ). Участва в създаването на ПП “България на гражданите“.

От есента на 2010 г. работи за Националния демократически институт (НДИ) на САЩ първоначално в Ирак, където е програмен мениджър на Програмата за развитие и подпомагане на политическите партии. Като официален представител на НДИ, работи в Брюксел, в Либия, в Демократична Република Конго, Украйна, Йемен, Тунис и други.

Мартин Иванов, министър на културата

Мартин Иванов е магистър по история в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, магистър е по право от Югозападния университет "Неофит Рилски“ и доктор в Института по история при Българската академия на науките. От 2000 г. работи в Института по история при БАН, а от 2008 г. е доцент там. Преподава стопанска история в СУ и във Висшето училище по застраховане и финанси.

Автор е на над 150 научни публикации и 7 монографични изследвания върху икономическата и социалната политика на България от 70-те години на ХIХ в. до наши дни. Специализирал е в Кеймбридж и в Националния университет на Ирландия.

От 2011 г. до 2013 г. е председател на Държавната агенция "Архиви“.

От октомври 2013 г. е назначен за секретар на президента по култура, образование и национална идентичност.

Евгения Раданова, министър на младежта и спорта

Евгения Раданова е родена в София на 4 ноември 1977 г. Възпитаник е на Националната спортна академия.

Състезател по бързо пързаляне с кънки-шорттрек от 1987 г. до 2010 г. Първият български спортист, участвал на зимни и летни Олимпийски игри (в дисциплината колоездене на писта в Атина‘2004).

Медалист от Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити (2002 г.) и в Торино (500 м шорттрек). Световен шампион на 500 м от 2000 г. и на 1000 м от 2003 година. Седемкратен абсолютен световен шампион по шорттрек. Печели 47 медала от европейски първенства, от които 37 златни.

От 2001 г. до 2008 г. е световен рекордьор на 500 м с три поправки на световния рекорд. Бивш световен рекордьор е на 1500 метра.

През 2010 г. печели титлата на 1500 м в турнира по шорттрек на първото Световно първенство по зимни спортове за военни в Аоста, Италианска република, след което слага край на спортната си кариера.

От 2006 г. Евгения Раданова е старши-лейтенант в Министерство на отбраната. Индивидуален член е на Българския олимпийски комитет.

Васил Грудев, министър на земеделието и храните

Васил Грудев е роден на 5 май 1980 г. в гр. Пловдив. Възпитаник е на Френската езикова гимназия в град Пловдив, магистър от Юридическия факултет в университета "Franche-Comté“ в Безансон, Франция.

От април 2006 г. до август 2013 г. Васил Грудев заема различни позиции в Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ). От април 2006 г. до декември 2008г. е експерт в отдел „Директни плащания на площ“. През декември 2008 г. става главен експерт в същия отдел. В периода 2009-2011 г. е началник на отдел "Технически инспекторат“. От август 2011 г. до август 2013 г. е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие“, а от септември 2013 г. до ноември 2013 г. заема длъжността изпълнителен директор на ДФЗ.

Специализирал е Европейско сътрудничество в Wageningen Business School, Холандия.

Женен, с едно дете.

Светлана Жекова, министър на околната среда и водите

Светлана Жекова е родена на 1 февруари 1967 г. в София. Магистър по Френска филология в СУ "Св. Климент Охридски“ и специалист по Международни икономически отношения от Свободния факултет на Минно-геоложкия институт в София.

От 1997 г. до 1999 г. е специализирала "Международни отношения с Европейския съюз, Развитие на Общия пазар“ в American University, School of International Services във Вашингтон (САЩ). Има специализации по "Глобален мониторинг и качество на околната среда“ и „Организация, система и дейности на ООН“ от United Nations University в Токио (Япония).

Светлана Жекова започва професионалната си кариера в държавната администрация през 1999 година в отдел "Европейска интеграция“ на Министерството на околната среда и водите. От май 2004 г. досега заема различни длъжности в Постоянното представителство на България към ЕС (до 1 януари 2007 г. - Мисия на България към Европейските общности) в Брюксел. До 2008 година е първи секретар, представител на МОСВ в мисията на България към ЕО. От 2008 г. досега е ръководител на сектор "Околна среда” в Представителството.

Светлана Жекова е била хоноруван лектор в Института по публична администрация и европейска интеграция. От 1997 г. до 1999 г. е била административен асистент по проекти, свързани с Източноевропейските страни, в Washington College of Law, Вашингтон. Работила е като изследовател в Съвета на Европа в направление “Образование, култура и околна среда”.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

19 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. novina
  #19

  Актуализацията на бюджета на НЗОК може да остане само на хартия
  В понеделник Парламентът при актуализация на бюджета на касата, с която увеличи разходите с 225 милиона лева. Парите ще бъдат за сметка на икономии на 40 министерствата и ведомства,които трябва да съкратят разходите си със 7 %.
  Получихме информация, че ресорното министерство на здравеопазването е започнало с икономиите още същия ден. Със заповед на министъра на здравеопазването на Националния център за здраве и анализи (НЦОЗА) са отпуснати

 2. Boriana Boneva
  #18

  то какво се окама междувременно- единия не бил доктор, а докторант, ама то на Запад има разни форми под които се защитава доктурантура- даже такива само с изпити. А Ангелова не била възпитаник, а имала две седмици в Харвард бизнес скул. Ами който е бил в САЩ на специализация в научна институция знае че това е нищо работа.

 3. Boriana Boneva
  #17

  Румяна Коларова преподавател в СУ. Като човек на науката ще кажа че дамата на 58 год. има 50 статии в областта си, наречени за благозвучие "публикации"- и 300 в периодичния печат. Явно малко работи наука, но много й работи устата.И май не в аудиторията а по весниците. Дамата днес спокойно, без моногрфия и без достатъчно публикации, може да стане професор и аз бас държа че до края на годината ще я направят.

 4. Анонимент
  #16

  Интересно кои са хората на разградското комунистче Прокопиев, чийто баща е обслужвал политбюро и техните дечица, сега членове на БСП, като началник-горски на ловното стопанство в Разградско преди десети.

 5. dimitardi100
  #15

  Зависта, злобата,умопомрачението, бесовските страсти са пословични по нашите географски ширини , но въпреки това, позитивните, градивните сили удържат победа! Доброто е по-силно от Злото ,защото е по-кротко от него, а кротките получават помощ Отгоре! Поздравления за президента Плевенлиев и успех на служебното правителство за силна и стабилна България, спазваща Вселенските Закони на Живота!!! Атаките ще са много, мръсни и кални, но Вярата в Доброто ще надделее! Успех!

 6. Авакум Захов
  #14

  Прекрасни пухкави хамелеони.

 7. ivancho ivanov
  #13

  Отлично подбрани млади хора подготвени в учебни заведения със световен престиж!Да им пожелаем успех! Това е началото на края на БСП/БКП! Отмина един от най-срамните кабинети в новата ни история, времената на НРБ отделно!

 8. BLM
  #12
 9. peterkatzaroff
  #11

  Почитаем читатели на хумора и..Медяпуул,

  дали някой би могъл да си представи по смешен-КОМИЧЕН кабинет от този..С цялото ми уважение към институцията Президент,но този път парламентарно представените сили-до тук и разбира се вездесъщият обвиняем-ОСЪДЕН на първа инстанция Цветан Генчев Цветанов вече задминаха себе си....
  И така-запитайте г-н Плевнелиев дали лицето Цветанов няма нещо общо с лицето Порожанов-пардон битият преди време изп директор Порожанов и защо..?!? Администрацията на МФ не е работилница

 10. стоян г.
  #10

  Очакваме от този комплексиран паун близлъо своенравни циркове

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.