Кол център обяснява свободния пазар на ток

Кол център обяснява свободния пазар на ток

На телефонен номер *6161 фирми и граждани могат да получат информация как да излязат на свободния пазар на електроенергия и какви са възможностите за договаряне на доставките, съобщиха от компанията "Енерго-Про", коята разпределя и доставя ток на територията на Североизточна България. На отворения от нея кол център вече стотици частни и общински предприятия и граждани са се запознали както с правилата на либерализирания пазар, така и с предлаганите от фирмата пет пакета услуги.

Специално създадената телефонна линия разполага с автоматично меню, от което може да се получи обща информация за свободния пазар, за предлаганите продукти, а при нужда от допълнителни разяснения относно процеса за излизане на свободния пазар на електроенергия и сключване на договор с компанията, на линия са оператори.

Компанията, която преди месец пусна онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електроенергия на свободния пазар, заяви, че ще продължи да разширява възможностите за информиран избор на настоящи и бъдещи клиенти на компанията.

В момента завършва периодът на обществено обсъждане на предложените от електроразпределителните дружества стандартизирани товарови профили, които ще улеснят закупуването на енергия на свободния пазар за голяма част от битовите потребители. Очаква се общественото обсъждане на стандартизираните товарови профили за свободен пазар да завърши до началото на месец март тази година и съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия да започне тяхното прилагане.

Споделяне

Още от Бизнес