Кол център пое клиентите на EVN

Кол център пое клиентите на EVN

Кол център пое обслужването на обаждания за аварии или за информация за сметки и консултации от клиентите на EVN в Югоизточна България, след като компанията откри обекта в сряда. В софтуера са вложени 600 хил. лв.

Новото съоръжение позволява обслужване на 60 клиенти едновременно от цялата територия на страната на цената на един селищен разговор. То обединява досегашните телефонни линии за аварии и обща информация. Така на номер 0700 1 7777 ще продължи да се дава обща информация и съвети за енергийна ефективност, да се направи автоматично прехвърляне на партидата или да се получи експертна консултация. Тел. 0700 1 0007 е за сигнали за проблеми с електрозахранването и за получаване на информация за аварии, по които вече се работи. Абонатите на дружеството ще могат да правят автоматична проверка на сметките си на номер 0700 1 0207.

В случай на натоварен трафик клиентът ще има възможност да остави телефон за връзка, на който да бъде потърсен от сътрудник в центъра.

„Нашият стремеж е да превърнем Кол центъра в център за компетентност. Това означава клиентът да получава бързо и ефективно цялата му необходима информация само с едно обаждане, като му се спестяват безбройните прехвърляния към различни не винаги компетентни по даден въпрос служители. Освен това можем да обработваме голям брой обаждания за аварии и бързо да подаваме информация към съответното звено в компанията", каза ръководителят на кол центъра Александър Петков.

Споделяне

Още от Бизнес