Колите с газови уредби ще са с паспорти

При монтирането на газова уредба на автомобила вече ще се дават специални паспорти с техническите данни на системата и годината на инсталирането ѝ. Това предвиждат изменения в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приети от правителството в четвъртък.

В паспорта, който ще се дава на собственика на колата и става част от документацията ѝ, ще са посочени типът на горивната уредба, обемът на резервоара и максимумът на запълването му. Ще се вписва и името на техника, който е монтирал уредбата, за да е по-ефективен контролът по техническия надзор и безопасността при експлоатация на автомобила.

Техници, които поддържат, ремонтират и преустройват газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и ацетиленови уредби, вече няма да искат разрешителни за дейността си от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). В бъдеще те ще бъдат вписвани в регистър еднократно и безсрочно и ще получат удостоверение.

Отменя се и изискването за заверяване на документацията за преустройство на газовите съоръжения от ДАМТН. Тя ще бъде проверявана по време на техническите прегледи след преустройството на съоръженията.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?