Комисиите “Кушлев” и за личните данни може да минат под друга шапка

Комисиите “Кушлев” и за личните данни може да минат под друга шапка

Възможно е определени комисии да бъдат окрупнени, като целта е да се намали и без това раздутият държавен бюрократичен апарат. Това стана ясно в сряда от думите на шефа на правната комисия в Народното събрание Янаки Стоилов (БСП) по време на обсъждане на промени в Закона за защита на класифицираната информация. Според Стоилов към бъдещата Национална агенция за “Сигурност” (НАС), по чието създаване управляващите работят усилено с амбицията тя да е факт от януари, може да отиде комисията за отнемане на имущество, придобито чрез незаконна дейност, по-известна като “комисията Кушлев”.

Под една шапка с Държавната комисия за защита на класифицираната информация (ДКСИ) с председател Цвета Маркова е възможно да работи и комисията за защита на личните данни, чийто състав трябва да бъде обновен тази седмица от парламента заради изтичането на мандата ѝ. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) пък може да стане едно със Съвета за електронни медии (СЕМ).

Преди месец, когато се гледаха промени в закона за комисията “Кушлев”, се разрази остър дебат за това дали при двегодишното си съществуване тя е свършила нещо съществено или само се “хвърлят пари на вятъра” за служителите ѝ. Тогава опозицията директно поиска закриването на органа, чийто председател Стоян Кушлев преди време взимаше заплата от около 7 хиляди лева на месец, но след като това бе обявено, тя бе намалена на 1790 лв. месечно.          

С измененията в закона за класифицираната информация се предвижда от 2 години на 6 месеца да се съкрати срокът за защита на информацията, класифицирана като служебна тайна, считано от датата на създаването ѝ.

Предлага се и разрешението за достъп до секретна информация да не бъде обвързано със заемането на конкретна длъжност или с изпълнението на конкретна задача, а да важи за определен срок.

Предвижда се да не се извършва ново проучване за надеждност на лице, което в срока на издаденото разрешение за достъп, заеме друга длъжност или се наложи да изпълнява друга задача, за която се изисква достъп до класифицирана информация от същото или по-ниско ниво на класификация за сигурност на информацията, за което е получило разрешение.

В областта на индустриалната сигурност се предвижда удостоверението за сигурност да се издава за срок не по-дълъг от 3 години, като се предлага да не се извършва ново проучване на физически или юридически лица, които в срока на удостоверението за достъп кандидатстват за изпълнение на друг договор, свързан с достъп до класифицирана информация.

Сред законовите промени, разгледани на второ четене в сряда, е и това шефът на ДКСИ да получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на парламента. То се получава около 1800 – 1900 лв.

Предлага се основното месечно възнаграждение на зам.-шефовете на ДКСИ да е в размер на 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията, а на членовете ѝ - 85 на сто. 

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?