Комисия начело с вътрешния министър оглавява борбата с корупцията

Комисия, оглавена от министъра на вътрешните работи, ще координира и контролира работата по борбата с корупцията, разписана в приетата от правителството в четвъртък “Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г.”

Приемането на закон за лобирането и разширяване на достъпа на граждани и медии до регистъра по Закона за публичност на имуществото на лица на ръководни държавни длъжности, са две от мерките в програмата за изпълнение на стратегията, разработена от правителството и одобрена също в четвъртък.  

Сред мерките за превенция на корупцията по високите етажи на властта е и осигуряването на публичност на декларациите за избягване на конфликти на интереси, както и разработване на програма за обучение по проблемите на корупцията и професионалната етика за всички министри, техните заместници, членовете на политическите кабинети, областните управители, председателите и директорите на агенции, членовете на комисии и кметовете.

Програмата предвижда и мерки, свързани с гарантирането на прозрачност при финансирането на партии, като, например, публичност на източниците им на финансиране чрез промяна в Закона за политическите партии и анализ на използваните от тях държавни субсидии, който трябва да бъде изготвен от Финансовото министерство до края на годината.

До края на март всички централни и местни администрации трябва да разширят правомощията на инспекторатите си, а Министерският съвет ще разработи методология за контролната им дейност.

Всички администрации с контролни функции трябва да разширят и каналите за получаване на информация и сигнали за корупция чрез денонощни безплатни телефони и обособяване на специални раздели в интернет сайтовете си. До октомври 2006 г. кабинетът ще разработи и портал, на който ще бъдат публикувани проектите на закони и стратегии, така че гражданите да имат възможност за предварителен коментар по тях.

До средата на годината Министерството на държавната администрация ще има ангажимента да създаде условия за мобилност на държавните служители, които работят в звена с повишен корупционен натиск като обществените поръчки, човешките ресурси, работата с клиенти, лицензиите и разрешителните режими.

В програмата е записано още и ограничаване на възможностите за преминаване на висшите държавни служители от държавния в частния сектор при съществуваща възможност за сблъсък на интереси.

Предвижда се също на правителствената информационна страница редовно да бъде публикувана информация за дейността и изразходваните средства от комисията по бедствията и авариите.  

Информация ще бъде публикувана и за подадените заявления по Закона за достъп до информация и отговорите по тях.

В Държавен фонд "Земеделие" ще бъде създадено вътрешно звено за предотвратяване на измамите. 

Координационно-консултативна група към финансово-регулаторните и контролни органи (БНБ, КФН, ДКХ и АФР) ще обсъжда и предлага мерки за подобряване на устойчивостта на финансовата система срещу мръсните пари.  

   

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?