Комисия от 9 депутати ще контролира администрацията на парламента

Постоянна парламентарна комисия за административен и финансов контрол да контролира дейността на администрацията, предвижда проект за правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание.

Проектът е внесен от Константин Пенчев, председател на създадената през април миналата година временна комисия за изготвяне на правилник. Днес депутатите гласуваха проектът да бъде обсъден след една седмица, през която ще могат да се правят предложения по него.

Предвижда се в постоянната комисия да участват 9 народни представители от всички парламентарни групи, като се запазва съотношението между числеността на групите.

Всеки народен представител ще може да поиска писмено от комисията информация и извършване на проверка на актове и действия на администрацията.

В случаите на констатирани нарушения комисията за административен и финансов контрол ще уведомява органите на държавния вътрешен финансов контрол и Сметната палата за вземане на съответните мерки.

Комисията ще изготвя и представя информация от постъпили от депутати искания във връзка с дейността на администрацията, ще изисква информация от главния секретар на парламента за извършени от него текущи административни и стопански разходи, както и ще извършва проверки на документи, свързани с поемането на конкретни финансови задължения и разходи.

Главният секретар на сегашния парламент Огнян Аврамов си навлече гнева на депутатите още в началото на мандата им, като не им разрешаваше да ползват служебни коли. Последно той бе атакуван заради подмяната на депутатските мерцедеси и конкурса за преместване на Народното събрание. Антония Първанова инициира подписка по този повод и обясни, че тя не е срещу председателя Огнян Герджиков, а срещу главния секретар Огнян Аврамов.

Зам.председателят на ПГ на НДСВ Мирослав Севлиевски пък протестира неотдавна срещу отнетото право на депутатите да пускат журналисти в парламента, като това може да става единствено чрез парламентарния пресцентър.

Бъдещата депутатска комисия ще дава мнение по предложенията на главния секретар, на председателите на парламентарни групи и комисии за определяне и изменение в структурата и състава на съответната администрация.

Тя ще се произнася и по проектобюджета на Народното събрание, по предложенията за разходите за дейността на административните звена на парламентарните групи и комисии, ще одобрява правилата за охрана и вътрешен ред, преди да бъдат утвърдени от председателя на парламента.

Председателят на комисията ще представя пред Народното събрание годишен доклад за дейността ѝ.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?