Комисията на потребителите откри "проблеми" в общите условия на банките

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е започнала проверка на общите условия на търговските банки на българския пазар. Условията са неразделна част от договорите с кредитополучателите. КЗП вече е установила, че поне половината от банките имат проблемни текстове в общите си условия. Това съобщи в четвъртък председателят на комисията Веселин Златев във връзка с 15 март – международния ден на потребителите.

Целта на проверката, която трябва да приключи до юни, е да покаже на клиентите има ли неправомерни клаузи в общите условия към договорите.

КЗП не може да налага глоби и наказания, тъй като има само контролни функции според Закона за защита на потребителите. Ако бъдат установени нарушения, се дава едномесечен срок за отстраняването им. Следващата стъпка е завеждане на колективен иск, ако нарушенията не бъдат отстранени.

Тенденцията при броя на жалбите в областта на банковите продукти и услуги е да се увеличават, като от началото на тази година до момента са подадени около 60 жалби. За цялата 2011 г. броят им е бил 68.

От КЗП посочиха, че най-големия брой жалби, които постъпват при нея, са срещу мобилните оператори. На второ място са оплакванията и рекламации от продажба на продукти и пакетни услуги.

За 2011 г. в комисията са постъпили 21 000 жалби (при 2500 през 2005 г.), като по 16 000 от тях експертите на КЗП са работили. Направени са и 16 000 инспекции през годината.

Споделяне

Още от Бизнес