Комисията ще предложи облекчения за фирми и адвокати

Търговските дружества, които изпълняват договори, свързани с достъп до класифицирана информация, да бъдат проверявани само веднъж, а полученият сертификат да важи за определен срок и ниво секретност. Това е едно от предложенията на ДКСИ за изменение в Закона за защита на класифицираната информация, които тя ще внесе в правителството в средата на април. Законът сега задължава цивилното и военното контраразузнаване да проверяват една и съща фирма при всяко участие в различни сделки, свързани с индустриалната сигурност.

Според шефката на ДКСИ Цвета Маркова трябва да се облекчи процедурата. Сега една подобна проверка трае минимум три месеца, като при нея се подлагат на проверка всички служители на фирмата изпълнител и подизпълнител, които ще боравят със секретна информация. За миналата година НСС е извършила 63 такива проверки по линия на индустриалната сигурност. За разлика от цивилното контраразузнаване военното не е докладвало за нито една подобна проверка по сделка, сключена по Закона за обществени поръчки.

ДКСИ предлага промяната в закона да се отнася и за адвокатите. В момента те се проверяват за всяко отделно секретно дело, в което участват, независимо от факта, че по друг случай вече НСС им е издал допуск до класифицирана информация. ДКСИ обмисля един допуск за дружество или адвокат да важи 3 години при боравене с информация с гриф "Строго секретно", 5 години за "Секретно" и 10 години за "Поверително".

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?