Като отчита рекордна ефективност

Комисията за конфискация поиска по-голям обхват на действие

Размерът на несъответствието между доходи и имущество, при който се завежда иск, да се намали от 250 000 на 120 000 лв.

Комисията за конфискация поиска по-голям обхват на действие

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отчете в сряда рекорд в размера на окончателно уважените от съда искове за конфискация за една година – над 12.6 млн. лева.

Това е най-голямата сума, събирана през последните 8 години, откакто комисията съществува. За сравнение през 2012 г. са били спечелени дела за над 12.3 млн. лева, а през 2011 г. - за над 9.3 млн. лева.

С най-висока стойност е имуществото, отнето по искане на инспекторите в София и Варна – съответно над 4.5 млн. лева и над 3.2 млн. лева, уточняват от комисията.

Оттам напомнят и че постигнатите през т.г. резултати са щели да бъдат и по-високи, ако не бяха спрени 49 дела в страната за искове на обща стойност 44 млн. лева заради изчакването на тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС).

Както Mediapool вече писа, въпросното искане до ВКС бе отправено от националния омбудсман Константин Пенчев по повод противоречивата практика именно на ВКС по делата за конфискация, водени по отменения в края на 2012 г. закон. По него обаче се водят голяма част от производствата, които в момента се разглеждат от комисията по конфискация, защото те са започнали по силата на стария закон.

От администрацията на омбудсмана вече изразиха учудването си, че толкова много дела са били спрени с мотива, че се чака тълкувателното решение, защото това никога не е било и няма как да бъде законно основание за спиране на дела. Един от тези казуси бе процесът за отнемането на имущество за 4.25 млн. лева от дупнишките "братя" Галеви.

Успоредно с данните за постигнатия през т.г. рекорд в отнемането на незаконно придобито имущество, от комисията съобщават, че са направили предложение до правосъдното министерство за изготвяне на законодателна промяна, която на практика да разшири възможностите за конфискация.

Става въпрос за "намаляване размера на значителното несъответствие между доходите и имуществото, при който се внася иск за обезпечаване, от 250 000 лв. на 120 000 лв. за 10-годишен период". Идеята е придружена със странни аргументи, според които промяната имала за цел да защити правата на хората.

"В мотивите към законопроекта се отбелязва, че въз основа на анализа на образуваните по новия закон проверки, най-често констатираното несъответствие е в рамките на издръжката на тричленно семейство за 10-годишен период или 80 000 лв. Затова, с цел да се защитят интересите на проверяваните лица и да не се накърнят техните права, се предлага несъответствието да бъде 120 000 лв., което представлява тази издръжка, увеличена с 50%", обясняват от комисията.

Като причина за това искане е посочен фактът, че по реда на стария закон за отнемане на незаконно придобито имуществото, по който въпросният размер на несъответствие бе 60 000 лева за 25-годишен период, са били завеждани по над 100 иска. Откакто той бе увеличен на 250 000 лева за 10 години назад, "едва 4 от направените проверки дават основание за внасяне на искове за обезпечение в съда".

Споделяне

Още по темата

Още от България